Szervezetek - Közösségek

Iskolánkban működő, vagy ahhoz szervesen kapcsolódó szervezetek, közösségek.

Iskolai SzMK

Iskolai SZMK vezetőség

2017-2018

 

 

Mészáros Roland

iskolai SZMK vezető

9. A

Dr. Bakné Nagy Beáta

9. B

Kertész Anita

9. D

Hódi Klaudia

10. C

Polyák Márta Antónia

11. A

IDB

Feltöltés/Szerkesztés alatt.

Kecskeméti Diákönkormányzat

Kedves Diákok!

Felhívom a figyelmeteket a Városi Diákönkormányzat blog oldalára.
Itt igyekszünk mindig friss információkat adni a Városi DÖK munkájáról:

http://dokkecskemet.blogspot.com

Új hír továbbá, hogy ezentúl keddenként találkozunk a diákokkal 15 órai kezdettel a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban.

Üdvözlettel:
T.-Papp Ágnes
www.kio.hu
pappagi.mail@gmail.com
Ijúsági programok és közösségi tér

DRÁMA - ÉS SZÍNJÁTSZÓ PROGRAMOK

Információ: Zum Erika
SZÍNHÁZI NEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK (TIE)
drámajáték felsőtagozatos és középiskolás diákoknak
A nézők bevonásával megvalósuló 3 órás játékfolyamatot színész-drámatanárok – az előadás főszereplői - vezetik.
Ajánlott produkció: Luca széke
Rendező: Sárosi Gábor
Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kamaraterem
Előzetesen bejelentkező csoportokat várunk!
A programon való részvétel díjtalan.


FÓRUM SZÍNHÁZI TALÁLKOZÁSOK

drámajáték középiskolás csoportoknak
Kreatív tréningek középiskolások részére, melynek kiemelt feladata az improvizációs készség és az empátia fejlesztése. A kör tagjai olyan speciális színházi-módszertani fejlesztésnek lehetnek részesei, mely során a drámajátékos alapozó technikák elsajátítása mellett jártasságot szereznek a közönség előtt való megnyilvánulásban. A Fórum Színház egy sajátos, a nézők bevonására épülő színházi forma. Az elmúlt tanévben bemutatott előadásuk az Ajtók mögött c. dokumentumjáték, melyet legújabb, Dobszerda c. előadásukkal egyetemben játszani fognak a 2010-2011-es tanévben is.
Foglalkozások: keddenként 17 órától
Szakmai vezető: Vargáné Pulai Edina drámapedagógus
A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
A részvétel díjtalan.
Várjuk olyan középiskolások jelentkezését a csoportba, akik kedvet éreznek ehhez a különleges színházi formához.
Első találkozás, megbeszélés: szeptember 21-én 15 órakor
Információ: Zum Erika

FEKETÉN-FEHÉREN – ZENE A KÖLTÉSZETBEN
A Kecskeméti Musical Stúdió műsorajánlata iskolai eseményekre, ünnepekre, rendhagyó irodalmi órának.
Műsor:
Weöres Sándor/Gryllus Vilmos: Vonzás ( Hosszú a virágfüzér)
Petőfi Sándor/ Kormorán: Fa leszek, ha …
Bródy János: Bordódi Kristóf
József Attila/Sebő Ferenc: Harmatocska
Schubert: Szerenád
Tinódi Lantos Sebestyén: Az sokféle részögösről
Szabó Lőrinc/ Bródy János: Szél hozott, szél visz el
Ady Endre: Őrizem a szemed
Bereményi Géza/ Cseh Tamás: Dal a ravaszdi Shakespeare Williamről
Arany János/ Szörényi Levente: Vörös rébék – Vivi
Horatius/Sebő Ferenc: Lydiához
Csokonai Vitéz Mihály/ Lamotta János: A reményhez
Weöres Sándor/ Tolcsvay László: Ki minek gondol
Hell István/ Dinnyés József: Hajnali ének Szergej Alekszandrovics Jeszenyinnek
Bereményi Géza/ Cseh Tamás: Jobbik részem
Varró Dániel/ Jakobicz Dorka: E-mail és sms
Francois Villon/Tóbusz Tinelli Tamás: Orleans-i Máriát dicsőítő ének
Kiss Tibor: Most múlik pontosan
Bereményi Géza/ Cseh Tamás: Munkásszállás
Juhász Ferenc/ Kormorán: Himnusztöredék
József Attila/ Sebő Ferenc: Hetedik
Információ: Zum Erika

IFJÚ MORBIDSZÍNPAD
- diákszínjátszó kör középiskolások részére
Csoportos és egyéni tehetségfejlesztés az előadói művészet iránt érdeklődők részére (színészet, vers-, és prózamondás,…).
A dráma és színjátszó foglalkozások betekintést adnak a színházi alkotás világába.
A csoport színpadi produkcióval készül a tavaszi országos diákszínjátszó fesztiválra.
Foglalkozások: hétfőnként 15-18 óráig csoportosan, 18-19 óráig egyénileg
Első találkozás, meghallgatás: szeptember 20-án 14 órakor
A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Részvételi díj: 5.000 Ft/félév
A színjátszó kör szakmai vezetője: Sárosi Gábor színész, rendező, drámajáték-vezető
Információ: Zum Erika

MUSICAL STÚDIÓ
- komplex zenésszínházi képzés középiskolások részére
2004. októberében alakult meg a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Musical stúdiója. A képzés része a drámapedagógiai eszközökkel történő csoportépítés, a közös és egyéni zenei képességfejlesztés. A zenei foglalkozások célja a helyes légzéstechnika, hangképzés, hangszín, a biztos intonáció fejlesztése, valamint a mikrofonba éneklés technikájának elsajátítása, a könnyűzenei stílusok megismerése, alkalmazása. A zenei képességek fejlesztése kiterjed a többszólamú éneklés, a ritmikai képesség, a zenei írás-olvasás, az improvizációs készség, az érzelmek kifejezésének fejlesztésére, valamint a musical-történet stílusaiban való jártasság megszerzésére. A színház-dráma foglalkozások célja a csoportépítés, az empátia, bizalom, valamint a színpadi jelenlét fejlesztése a koncentrációs, improvizációs, mozgáskoordinációs, beszédtechnikai tréningeken keresztül. A színészvezetésben hangsúlyos az egyéni szerepépítés, karakterizálás, kreatív figurateremtés. Mind a zeneelméleti, mind pedig a színházelméleti képzésben kiemelt szerepe van a színháztörténetnek, illetve az adott műfaj specifikus sajátosságainak. A stúdió félévente közönség előtti bemutatókat tart: musicalválogatások, illetve önálló zenés darabok szerepelnek a műsoron.
Szakmai vezetők: Vargáné Pulai Edina drámapedagógus és Jámbor Zsolt ének-zene pedagógus.
Foglalkozások: időpont egyeztetéssel
Meghallgatás: szeptember 22-én 15 órakor
1. forduló: egyéni meghallgatás (egy magyar népdal, és egy szabadon választott műfajú dal)
2. forduló: csoportos helyzetgyakorlatok
A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Részvételi díj: 5.000 Ft/félév
Információ: Zum Erika

DIÁK MŰSORVEZETŐ KÖR KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
Jó kommunikációs készségekkel rendelkező fiatalok felkészítése a kortárs programok műsorvezetésére.
Fejlesztési területek:
Önismeret, kommunikáció, beszédtechnika
Információgyűjtés és feldolgozás, szerkesztés
Színpadi- és televíziós műsorvezetés, riportkészítés
Foglalkozások: időpontegyeztetéssel
Meghallgatás: szeptember 21-én 16.30-kor
A meghallgatásra külön nem kell készülni.
Szakmai vezetők: Zum Erika közművelődési szakember, Gereben Anita logopédus, Kállai Erzsébet szerkesztő-műsorvezető és újságíró, Kozák Polett televíziós szerkesztő, Szűcs Zoltán operatőr A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Részvételi díj: 5.000 Ft/félév
Információ: Zum Erika

KECSKEMÉTI DISPUTA KLUB
- az érdemi vitát kedvelő 14-18 éves diákok részére
A program célja a vitakultúra, a kulturált vitatkozás készségének kialakítása. A klub tagjai hazai és nemzetközi vitaversenyeken mérik össze érvelési, meggyőzési képességüket.
Foglalkozások: péntekenként 14.30-tól
Első találkozás, megbeszélés: szeptember 24-én 14.30-kor
A részvétel díjtalan.
Egyeztetett időpontban a klub kihelyezett bemutató foglalkozásokat is tart.
Szakmai vezető: dr. Ujlaky István multiplikátor, disputabíró
Információ: Zum Erika
„RENDHAGYÓ ÓRÁK”
A Kecskeméti Disputa Klub Előzetes egyeztetéssel, díjtalanul nyilvános bemutató vitát vagy vitasorozat tart akár kihelyezetten is. A téma kapcsolódhat tantárgyhoz, évfordulóhoz, jeles személyiséghez, aktuális eseményhez, vagy lehet szabadon választott.
A disputa az angolszász nyelvterületről származó, vitakultúrát fejlesztő játék, amelynek versenyformája is létezik. Eredete az ókori görögöknél kereshető, már ott is a demokrácia velejárója volt, a görög polgárok azt vitatták meg, hogy milyenek legyenek a törvények. A közösségi életben való részvétel megkönnyítésére a vita művészetét a diákoknak is tanították. A középkori európai oktatásnak is része volt a nyilvános beszéd, a disputa. A vita egy tételcím körül zajlik. Az egyik csapat védi a tételcímet (állító csapat) a másik együttes támadja a tételcímet (tagadó csapat). A vitát mindkét csapat részéről komoly felkészülés, a témához kapcsolódó információgyűjtés előzi meg. A program eredményesen fejleszti a fiatalok vitakultúráját, beszédkészségét, rögtönzési és szereplési képességét, ismeretanyagát, a közügyek iránti érdeklődését.
A program a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Szakmai vezető: Dr. Ujlaky István középiskolai tanár, multiplikátor, disputa bíró
Információ, jelentkezés: Zum Erika

EGYÉB PROGRAMOK ÉS MOZIBÉRLET

DIÁKGALÉRIA

Szeptember 27-október 10.
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
Parádfürdő 2010.
Megnyitó: szeptember 27. hétfő 17 óra
Művészeti vezetők: Ugray Zsuzsa, Szikora Imre, Sebők Kata, Lőrincz László, Gömöry Dorottya, Takács István
MOZBÉRLETEK
Filmharmónia bérlet
3.000 Ft/bármely 6 előadás/félév


PatyomKINO filmklub
Bérlet ára 2.000 Ft/8 alkalom
Információ: Csenki Csabáné Turi Edit
KIRÁNDULÁS PARÁDFÜRDŐN

Szállásfoglalás: az Ifjúsági Otthon pénztárában (76) 481-686
Részletek: www.paraditabor.hu
Információ: Bekő Ágnes táborvezető (20) 510-6210

HOL-MI

November 13. szombat
Regionális művészetpedagógiai módszervásár
Téma: Mesék és életjátékok a közösségalakítás szolgálatában
Bemutató foglalkozások, előadások a drámapedagógiai gyakorlati alkalmazásáról. Szabadidős, a közművelődési munkában alkalmazható formák: dramatikus játszóház a 6-10 éves korosztály, fórumszínház a 14-18 évesek, színházi nevelési program a 14-18 évesek számára.
Részletes program: www.kio.hu
Információ: Józsa Katalin, Zum Erika

EGÉSZSÉGEMGŐRZŐ PROGRAMOK

JÓGA KÖR

18 éves kortól
Részvételi díj: 6.000 Ft/12 alkalom
Információ: (20) 3949-746

CALLANETICS TORNA

Részvételi díj: 900 Ft/óra (havi bérlet váltása esetén 800 Ft/óra)
Információ: (30) 311-8832

TESTFORMÁLÁS

Bérlet: 5.600 Ft/hó
Részvételi díj: 800 Ft/óra
Információ: (20) 372-7772

GRAFIKA, RAJZ, KERÁMIA MŰHELY

SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI MŰHELY

középiskolásoknak, fiatal felnőtteknek
Jelentkezési határidő: szeptember 30.
A programon való részvétel díjtalan
FAZEKASSÁG LÉPÉSRŐL – LÉPÉSRE
fazekas szakkör 14-25 éves fiataloknak
Első foglalkozás: szeptember 22. szerda 15 óra
A szakkörön való részvétel díjtalan.
FAZEKASSÁG
fazekas szakkör fiataloknak, felnőtteknek
Beiratkozás: szeptember 22. szerda 17 óra
Részvételi díj: 5.000 Ft/hó
KOSÁRFONÓ tanfolyam
korhatár nélkül
Beiratkozás: szeptember 20. hétfő 17 óra
Részvételi díj: 13000Ft/10 alkalom
TŰZVARÁZS
tűzzománc szakkör korhatár nélkül
Beiratkozás: szeptember 21. kedd 17 óra
Részvételi díj: 15.000 Ft/10 alkalom
AZ ANIMÁCIÓS FILM REJTELMEI
10-17 éves diákok részére
Hogyan készül az animációs film!?
A programon a vizuálisan gondolkodó gyerekek, fiatalok kiemelkedő rajztudás nélkül is megcsillogtathatják kreativitásukat. A foglalkozások az animációs filmtörténeti ismeretek mellett a rajzfilmkészítési technikák és technológiák – a rajzolt, a papírkivágásos, a gyurma, a homok, a tárgy – és a pixillációs animációk - kipróbálására is alkalmat teremtenek.
Helyszín: a Kecskeméti Ifjúsági Otthon korszerű képfelvevő és számítógépes technikával jól felszerelt műhelye
Ajánlott foglalkozások: 4 alkalom/tanév/iskolai csoport
Ideje: keddenként délelőtt vagy délután
Előzetesen bejelentkező csoportokat várunk!
Műhelyvezetők: Szoboszlay Péter Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, vezetőtanár, Gulyás Kis Ágnes animációs asszisztens, Fazekas László programozó, rendszergazda, számítógépes animátor
A programon való részvétel díjtalan.

IFJÚSÁGI PROGRAMOK

Október 1. péntek 19:00


ÁLLAPOTSOR - A SZIÉTA Művészeti Stúdió mozgásszínházi előadása "Az emberi test mozgásformáiból kiinduló, alapvetően nem verbális színházi kifejezési formák összefoglaló neve. A legkülönbözőbb szellemi indíttatású és a legváltozatosabb mozgásnyelvezetet, ill. szcenikai megoldásokat felhasználó produkciók a mozgás, a zene és a tér jelértékű látványkompozíciójából teremtik meg sajátos világukat, amely a nézőben asszociációk, érzések, hangulatok és gondolatok áramlását idézi elő." (Színházművészet)
Belépő: 500 Ft
Információ: T.-Papp Ágnes
Október 22. péntek 19:00

A RÁDIÓ MELLETT –
A SZIÉTA Művészeti Stúdió október 23-i verses, prózai és zenés emlékestje
"...megmutatjuk a világnak,
hogy mikor mindenki lapul
s csak a "rádiók kiabálnak,

mint akinek már mindenképpen
minden mindegy, hát Életet
adunk Szabadságért cserébe."
Belépő: 300 Ft.
Információ: T.-Papp Ágnes


Október 29. péntek 20:00

Helyszín: Társalgó
Utolsó járat…
Thriller Est – lampionos, álarcos, halloween party
Hangolódj rettentő hangulatra, öltözz ijesztő ruhába, ismerd meg a kecskeméti, ehhez a naphoz kötődő népszokásokat ünnepeljük meg ezt a végzetes éjszakát. Az est folyamán testfestéssel, festett valódi töklámpásokkal és meglepetésekkel várunk.
Fellépő: Afodiziaqum Zenekar
A belépés díjtalan!


KÖZ-TÉR

A fiatalok szabadon látogatható megújult találkozási pontja az Otthon Piceklubjában szeptembertől ismét vár Téged és barátaidat… egész évben fesztivál!
Nyitva tartás: szeptembertől szerdán, csütörtökön 15-19 óráig, pénteken 15-22 óráig
Info: T-Papp Ágnes pappagnes.mail@gmail.com

KAIRÓ KLUB csütörtökönként a KÖZ-térben


Ismerd meg az arab kultúrát, ételeket, italokat, szokásokat! Tanulj meg arabul vagy fedezd fel magadban a táncost! Egy kairói éjszaka hangulata vár minden héten a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban.
Október 5., 12., 19., 26. kedd 15 óra

VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZATOSOK TALÁLKOZÓJA
Társadalmi részvétel diákok közt A kecskeméti középiskolások diákönkormányzatainak első találkozója a tanévben. Ha szeretnél olyan ismeretekkel gazdagodni, mint a pályázatírás, vitakultúra, a kormányzati intézményrendszerek működése...

Október 6., 13., 20., 27. szerda 18 óra

SPOTLIGHT
nyelvi interkulturális klub
Egy óra tömény angol, barátokkal - garantáltan fejleszti a nyelvtudást! Kecskeméten élő külföldieket is vendégül látunk!
Részvételi díj: 500 Ft/hó

KIRÁNDULÁSOK

GYERE VELÜNK TÚRÁZNI A PILISBE OKTÓBER 9-ÉN.
Természetbarátoknak

Kecskemétről busszal elgurulunk Pomázig, onnan gyalog kalandozunk.
Felmegyünk a Kő-hegyi menedékházhoz, Petőfi pihenő, Dömör kapu,
Vasas szurdok, megnézünk még ezt azt.
Hozd barátaidat, és érezd jól magad!
Részvételi díj: 3000,-Ft
Részletek: www.kalandozzunk.5mp.eu
Információ: Domonkos Lajos túravezető, lajos.domonkos@gmail.com, 20/345-35-31 és T.-Papp Ágnes 76/481-686

VERSENY ÉS FELHÍVÁS

KECSKEMÉTI VÁROSISMERETI VETÉLKEDŐ

középiskolásoknak
A fiatalok számára is érdekes módon közelítjük meg a város történetét. Megvizsgáljuk, hogy hogyan szórakoztak Kecskemét híres emberei fiatal korukban, milyen épületeket találunk, amelyek emlékezetes titkokat őriznek. A záró megmérettetést előkészíti egy kutatás, amit a fiatalok maguk végeznek el, valamint egy városi intézmények, épületek meglátogatását magában foglaló csillagtúra.
Időpontok:
- kutatás: október 11-15.
- csillagtúra: november 11.
- záró vetélkedés: december 16.
Információ: T.-Papp Ágnes

XX. ORSZÁGOS WEÖRES SÁNDOR GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ
BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDEZVÉNYE
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívásához csatlakozva megrendezi Bács-Kiskun megye gyermekszínjátszó csoportjainak bemutatóját.
Jelentkezni lehet: az általános iskoláskorúak érdeklődésének megfelelő előadással, műfaji és tematikai megkötés nélkül. Műsoridő: alsó tagozatos csoportoknál maximum 15 perc, felső tagozatos csoportoknál maximum 25 perc.
Jelentkezési határidő: 2011. január 31.
Jelentkezés, információ: Zum Erika

KECSKEMÉT FRINGE

Művészeti fesztivál alkotó fiatalok részére
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2011-ben ötödik alkalommal rendezi meg a 14-30 éves fiatalok összművészeti fesztiválját. A jelentkezők a zene, tánc, színjáték, film, képző- és iparművészet, illetve egyéb a kreativitásra építő műfajokban léphetnek közönség elé a város különböző kulturális intézményeiben, közösségi tereiben.
A rendezvény tervezett időpontja: XXVI. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
Részletes információ és jelentkezés november 1-jétől: www.kio.hu

CINE-JAVA

Filmklub
A vizuális kommunikáció, mozgókép- és médiaismereti kompetencia fejlesztéséhez 14-18 éves fiataloknak A program ötvözi a filmvetítések programját – és a témát előkészítő majd az azt feldolgozó kiscsoportos foglalkozásokat: (filmklub foglalkozás – filmvetítés – filmklub foglalkozás). A filmklub félévente 4 filmet mutat be. A filmek témái a kiemelt fejlesztési feladatokhoz kapcsolódnak: énkép, önismeret/hon- és népismeret (pl. történelmi filmek, életrajzi filmek)/aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés/testai és lelki egészség (drog prevenció, káros szenvedélyek következményei, stb.)
Fontos szerepet szánunk a film formanyelvének hangsúlyozására, a feldolgozott téma és a filmes eszközök egyensúlyának kiemelésére.
Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon – Otthon Mozi
Szakmai vezetők: Csenki Csabáné médiatanár, Varga Zoltán filmesztéta, Dr. Kovács István médiatanár A résztvevők számára a program ingyenes.

ZENE- és TÁNC-TANFOLYAMOK

Gitáriskola

Beiratkozás: szeptember 21. kedd 16 óra
Részvételi díj: 2.500 Ft/hó

Standard és latin-amerikai táncok kezdő, újrakezdő szinten

A tanfolyamokat táncpedagógusok, volt versenytáncosok vezetik: Bisztriczki Csilla és Pásztor Zsolt, valamint Gajdács János - több kategóriában országos bajnok
Részvételi díj: 7.500-9.000 Ft

Osztályfőnöki Munkaközösség

Az osztályfõnöki munkaközösségrõl

A Mester Barnabás igazgató úr vezette gimnáziumban eredményesen és jól mûködött az osztályfõnökök közösségét összefogó osztályfõnöki munkaközösség. Ekkor a közvetlen vezetõ Bóka József tanár úr volt, az õ nyugállományba vonulásával a munkaközösség megszûnt. 1999-ben - ekkor már 8 éve Baltás Dániel volt az iskola igazgatója - merült fel a gondolat, hogy e csoport ismét munkaközösségként mûködjön. Azóta dr. Szablics Bálintné koordinálja az osztályfõnökök munkáját.

Mi is a feladata e közösségnek?

Az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége az osztályfõnöki munkaközösség. Feladata az osztályfõnökök munkájának összefogása, irányítása, szervezése, egységesítése. Ügyel arra,hogy a tanmenetek egységes szellemben készüljenek el, meghatározza az osztályok szülõi értekezletének tematikáját. Kapcsolatot tart a diákönkormányzattal, ill. a diákmozgalmat segítõ tanárral, jelen esetben Sárosi Péterné tanárnõvel. Közremûködik az iskolai rendezvények lebonyolításában. Az iskola igazgatója a munkaközösség vezetõ segítségével tart kapcsolatot az osztályfõnökökkel és viszont. Így az információk áramlása gyorsabb és célirányosabb lett. A munkaközösség évente legalább kétszer - tanév elején és végén - tart értekezletet a teljes tagság részvételével, egyébként csak az érintettek bevonásával történik meg a feladatok felosztása, ill. az elvégzett munkák értékelése. E közösség közremûködésével bonyolítódik le többek között a Rászorultakért alapítvány pályázata, melynek keretében évek óta számos katonás diák kap havonta rendszeresen ösztöndíjat. Az elmúlt években sikerült számítógéphez juttatni arra rászoruló diákunkat is, amikor az egyik cég jelezte, hogy számítógépparkját lecseréli. Számos más pályázaton is próbálunk eredményesen szerepelni, s ezzel diákjaink tanulmányait segíteni. Évrõl évre eredményesen pályázik a munkaközösségünk az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért kiírásában szereplõ támogatásokra. Ilyen módon vált lehetõvé, hogy az osztályfõnökök munkáját segítõ szakkönyvek körét bõvíteni tudtuk, sõt minden osztályfõnök számára rendelkezésre álló példányokat is beszereztünk. Az osztályfõnöki munkaközösség kezdeményezte elsõként a drogprevencióban való részvételt, szervezett elõadásokat diákok, szülõk és tanárok számára, és segítette Pintér Noémi tanárnõ pályázatát e témában. (A nyertes pályázatot követõen a munka a2002/2003-as tanévben be is indult.) Számos külsõ elõadó meghívására került sor, s az õ jelenlétük, ill. ismereteik színesítették az osztályfõnöki órákat, segítették az osztályfõnökök munkáját. Ilyen elõadás volt pl. az egészséges életmódról szóló óra; szexuális felvilágosító elõadás; a serdülõkor bõrproblémáiról szóló szakorvosi óra; a felvételi elõtt álló tanulók számára szervezett OTP-s elõadás , melynek témája a megtakarítások kezelése, bankkártya használata, nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos tudnivalók a munkába állók számára; kreditrendszer a felsõoktatásban, stb. Az így szervezett osztályfõnöki órák sikeresnek mondhatók, de legnagyobb gondot az jelenti, hogy nagyon nehéz az idõpontok egyeztetése, ill. a hozzájuk tartozó óracserék lebonyolítása. A munkaközösség jól mûködik, s folyamatos az eszmecsere a tagok között, ami elengedhetetlen a jó munkavégzéshez.

Matematika munkaközösség

A matematikaversenyek időpontja (2010/2011.)

  OKTV Arany Dániel Matematika Tesztverseny Gordiusz Matematika Verseny Megyei  Matematika Verseny Kenguru Matematika Verseny Varga Tamás Matematika Verseny Bátaszéki Matematika Verseny
1. forduló okt. 14. dec. 9. febr. 18. nov. 8. márc. 17. nov. 16. okt. 18.
2. forduló jan. 6. febr. 17. ápr. 20-22.. dec. 4.   jan. 11. jan. 10.
3. forduló márc. 1. ápr. 14.       ápr. 29. márc. 25.
               
nevezési díj - - 1 000 Ft   500 Ft 5000 Ft/isk 1 400 Ft
nevezési határidő szept. 24. okt. 20. nov. 30. okt. 11. nov. 8. okt. 12. szept. 15.

 

  Varga Tamás Matematika Verseny Bátaszéki Matematika Verseny Kalmár László Matematika Verseny Zrínyi Ilona Matematika Verseny Bolyai Matematika Csapatverseny háziverseny
1. forduló nov. 16. okt. 18.   febr. 18. okt. 15.  
2. forduló jan. 11. jan. 10.   ápr. 20-22. nov. 27.  
3. forduló ápr. 29. márc. 25.        
             
nevezési díj 5000 Ft/isk 1 400 Ft ? 1 000 Ft 1000 Ft/fő  
nevezési határidő okt. 12. szept. 15. ? nov. 30. szept. 18.