DRÁMA - ÉS SZÍNJÁTSZÓ PROGRAMOK

Információ: Zum Erika
SZÍNHÁZI NEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK (TIE)
drámajáték felsőtagozatos és középiskolás diákoknak
A nézők bevonásával megvalósuló 3 órás játékfolyamatot színész-drámatanárok – az előadás főszereplői - vezetik.
Ajánlott produkció: Luca széke
Rendező: Sárosi Gábor
Helyszín: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kamaraterem
Előzetesen bejelentkező csoportokat várunk!
A programon való részvétel díjtalan.


FÓRUM SZÍNHÁZI TALÁLKOZÁSOK

drámajáték középiskolás csoportoknak
Kreatív tréningek középiskolások részére, melynek kiemelt feladata az improvizációs készség és az empátia fejlesztése. A kör tagjai olyan speciális színházi-módszertani fejlesztésnek lehetnek részesei, mely során a drámajátékos alapozó technikák elsajátítása mellett jártasságot szereznek a közönség előtt való megnyilvánulásban. A Fórum Színház egy sajátos, a nézők bevonására épülő színházi forma. Az elmúlt tanévben bemutatott előadásuk az Ajtók mögött c. dokumentumjáték, melyet legújabb, Dobszerda c. előadásukkal egyetemben játszani fognak a 2010-2011-es tanévben is.
Foglalkozások: keddenként 17 órától
Szakmai vezető: Vargáné Pulai Edina drámapedagógus
A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
A részvétel díjtalan.
Várjuk olyan középiskolások jelentkezését a csoportba, akik kedvet éreznek ehhez a különleges színházi formához.
Első találkozás, megbeszélés: szeptember 21-én 15 órakor
Információ: Zum Erika

FEKETÉN-FEHÉREN – ZENE A KÖLTÉSZETBEN
A Kecskeméti Musical Stúdió műsorajánlata iskolai eseményekre, ünnepekre, rendhagyó irodalmi órának.
Műsor:
Weöres Sándor/Gryllus Vilmos: Vonzás ( Hosszú a virágfüzér)
Petőfi Sándor/ Kormorán: Fa leszek, ha …
Bródy János: Bordódi Kristóf
József Attila/Sebő Ferenc: Harmatocska
Schubert: Szerenád
Tinódi Lantos Sebestyén: Az sokféle részögösről
Szabó Lőrinc/ Bródy János: Szél hozott, szél visz el
Ady Endre: Őrizem a szemed
Bereményi Géza/ Cseh Tamás: Dal a ravaszdi Shakespeare Williamről
Arany János/ Szörényi Levente: Vörös rébék – Vivi
Horatius/Sebő Ferenc: Lydiához
Csokonai Vitéz Mihály/ Lamotta János: A reményhez
Weöres Sándor/ Tolcsvay László: Ki minek gondol
Hell István/ Dinnyés József: Hajnali ének Szergej Alekszandrovics Jeszenyinnek
Bereményi Géza/ Cseh Tamás: Jobbik részem
Varró Dániel/ Jakobicz Dorka: E-mail és sms
Francois Villon/Tóbusz Tinelli Tamás: Orleans-i Máriát dicsőítő ének
Kiss Tibor: Most múlik pontosan
Bereményi Géza/ Cseh Tamás: Munkásszállás
Juhász Ferenc/ Kormorán: Himnusztöredék
József Attila/ Sebő Ferenc: Hetedik
Információ: Zum Erika

IFJÚ MORBIDSZÍNPAD
- diákszínjátszó kör középiskolások részére
Csoportos és egyéni tehetségfejlesztés az előadói művészet iránt érdeklődők részére (színészet, vers-, és prózamondás,…).
A dráma és színjátszó foglalkozások betekintést adnak a színházi alkotás világába.
A csoport színpadi produkcióval készül a tavaszi országos diákszínjátszó fesztiválra.
Foglalkozások: hétfőnként 15-18 óráig csoportosan, 18-19 óráig egyénileg
Első találkozás, meghallgatás: szeptember 20-án 14 órakor
A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Részvételi díj: 5.000 Ft/félév
A színjátszó kör szakmai vezetője: Sárosi Gábor színész, rendező, drámajáték-vezető
Információ: Zum Erika

MUSICAL STÚDIÓ
- komplex zenésszínházi képzés középiskolások részére
2004. októberében alakult meg a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Musical stúdiója. A képzés része a drámapedagógiai eszközökkel történő csoportépítés, a közös és egyéni zenei képességfejlesztés. A zenei foglalkozások célja a helyes légzéstechnika, hangképzés, hangszín, a biztos intonáció fejlesztése, valamint a mikrofonba éneklés technikájának elsajátítása, a könnyűzenei stílusok megismerése, alkalmazása. A zenei képességek fejlesztése kiterjed a többszólamú éneklés, a ritmikai képesség, a zenei írás-olvasás, az improvizációs készség, az érzelmek kifejezésének fejlesztésére, valamint a musical-történet stílusaiban való jártasság megszerzésére. A színház-dráma foglalkozások célja a csoportépítés, az empátia, bizalom, valamint a színpadi jelenlét fejlesztése a koncentrációs, improvizációs, mozgáskoordinációs, beszédtechnikai tréningeken keresztül. A színészvezetésben hangsúlyos az egyéni szerepépítés, karakterizálás, kreatív figurateremtés. Mind a zeneelméleti, mind pedig a színházelméleti képzésben kiemelt szerepe van a színháztörténetnek, illetve az adott műfaj specifikus sajátosságainak. A stúdió félévente közönség előtti bemutatókat tart: musicalválogatások, illetve önálló zenés darabok szerepelnek a műsoron.
Szakmai vezetők: Vargáné Pulai Edina drámapedagógus és Jámbor Zsolt ének-zene pedagógus.
Foglalkozások: időpont egyeztetéssel
Meghallgatás: szeptember 22-én 15 órakor
1. forduló: egyéni meghallgatás (egy magyar népdal, és egy szabadon választott műfajú dal)
2. forduló: csoportos helyzetgyakorlatok
A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Részvételi díj: 5.000 Ft/félév
Információ: Zum Erika

DIÁK MŰSORVEZETŐ KÖR KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE
Jó kommunikációs készségekkel rendelkező fiatalok felkészítése a kortárs programok műsorvezetésére.
Fejlesztési területek:
Önismeret, kommunikáció, beszédtechnika
Információgyűjtés és feldolgozás, szerkesztés
Színpadi- és televíziós műsorvezetés, riportkészítés
Foglalkozások: időpontegyeztetéssel
Meghallgatás: szeptember 21-én 16.30-kor
A meghallgatásra külön nem kell készülni.
Szakmai vezetők: Zum Erika közművelődési szakember, Gereben Anita logopédus, Kállai Erzsébet szerkesztő-műsorvezető és újságíró, Kozák Polett televíziós szerkesztő, Szűcs Zoltán operatőr A képzés a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Részvételi díj: 5.000 Ft/félév
Információ: Zum Erika

KECSKEMÉTI DISPUTA KLUB
- az érdemi vitát kedvelő 14-18 éves diákok részére
A program célja a vitakultúra, a kulturált vitatkozás készségének kialakítása. A klub tagjai hazai és nemzetközi vitaversenyeken mérik össze érvelési, meggyőzési képességüket.
Foglalkozások: péntekenként 14.30-tól
Első találkozás, megbeszélés: szeptember 24-én 14.30-kor
A részvétel díjtalan.
Egyeztetett időpontban a klub kihelyezett bemutató foglalkozásokat is tart.
Szakmai vezető: dr. Ujlaky István multiplikátor, disputabíró
Információ: Zum Erika
„RENDHAGYÓ ÓRÁK”
A Kecskeméti Disputa Klub Előzetes egyeztetéssel, díjtalanul nyilvános bemutató vitát vagy vitasorozat tart akár kihelyezetten is. A téma kapcsolódhat tantárgyhoz, évfordulóhoz, jeles személyiséghez, aktuális eseményhez, vagy lehet szabadon választott.
A disputa az angolszász nyelvterületről származó, vitakultúrát fejlesztő játék, amelynek versenyformája is létezik. Eredete az ókori görögöknél kereshető, már ott is a demokrácia velejárója volt, a görög polgárok azt vitatták meg, hogy milyenek legyenek a törvények. A közösségi életben való részvétel megkönnyítésére a vita művészetét a diákoknak is tanították. A középkori európai oktatásnak is része volt a nyilvános beszéd, a disputa. A vita egy tételcím körül zajlik. Az egyik csapat védi a tételcímet (állító csapat) a másik együttes támadja a tételcímet (tagadó csapat). A vitát mindkét csapat részéről komoly felkészülés, a témához kapcsolódó információgyűjtés előzi meg. A program eredményesen fejleszti a fiatalok vitakultúráját, beszédkészségét, rögtönzési és szereplési képességét, ismeretanyagát, a közügyek iránti érdeklődését.
A program a Jövőnk építőkockái Kecskeméten c. projekt keretében valósul meg.
Szakmai vezető: Dr. Ujlaky István középiskolai tanár, multiplikátor, disputa bíró
Információ, jelentkezés: Zum Erika