Beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

 

Kecskeméti Katona József Gimnázium

Becsület és dicsőség az érdemesnek!”

6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3.

Telefon: 76/481 - 583

www.kjg.hu
OM azonosító: 027944

 

A 2020-2021. tanévben induló képzéseink

 

Hat évfolyamos gimnázium humán osztály

A tanulmányi terület kódja: 1761                                                       A felvehető tanulók száma: 30

Ebbe az osztályba kerülnek a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulók.
Emelt óraszámú magyar, idegen nyelv és történelem oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.

Hat évfolyamos gimnázium reál osztály

A tanulmányi terület kódja: 1762                                                       A felvehető tanulók száma: 30

Ebbe az osztályba kerülnek a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulók.
Emelt óraszámú a fizika, kémia és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.

A hat évfolyamos képzésünkben a 7. és 8. évfolyamokon minden diák egy idegen nyelvet tanul (angolt vagy németet).

Négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1741                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, történelem, biológia, kémia, célnyelvi civilizáció. Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, informatika, biológia és kémia tantárgyakból.

Négy évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1742                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Német nyelven oktatott tantárgyak: matematika, történelem, biológia, célnyelvi civilizáció.
Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, informatika, biológia és kémia tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű biológia képzés

A tanulmányi terület kódja: 1743                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia oktatás. Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű matematika képzés

A tanulmányi terület kódja: 1744                                                       A felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika oktatás. Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból.


Öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A tanulmányi terület kódja: 1755                                                       A felvehető tanulók száma: 24

Tehetséges, hátrányos helyzetű vidéki tanulók általános tantervű gimnáziumi képzése előkészítő évvel. Csoportbontás matematika, informatika, idegen nyelvek és tanulásmódszertan tantárgyakból. A felvett tanulóknak a kollégiumi elhelyezés kötelező (Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium).
A felvételi eljárás során előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

Minden képzésünkben a 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek:
angol, német, francia és olasz.


További információk a www.kjg.hu honlapon olvashatók, vagy Buday Rezső intézményvezető-helyettestől kérhetők.


Hat évfolyamos képzés                                                                                 Felvételi menetrend

 

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2019. november 13. 1700
az iskola dísztermében

Nyílt nap

2019. november 19. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2019. december 6-ig

Központi írásbeli

2020. január 18. 1000
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(
külön értesítést nem küldünk)

(pótnap csak igazolással január 23. 1400 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2020. január 24. 800-1600 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2020. január 27. 800-1600 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2020. február 6. 800-1600 óráig

Felvételi jelentkezés

2020. február 19-ig
a jelentkezési lapot és az adatlapot elektronikusan kell előállítani
(az általános iskola közreműködése nem szükséges)

Iskolai szóbeli felvételi

2020. február 29. 800-tól
magyar szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 3. és 5. 1430 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2020. március 16.
megtekinthető a www.kjg.hu honlapunkon

Végleges döntésről írásos értesítés

2020. április 30.

 

A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból, matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt. Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja a középiskolai jelentkezéshez.

Az iskolai szóbeli felvételi két részből áll magyar nyelvből és matematikából. Itt elsősorban olyan képességek meglétét vizsgáljuk, amelyek az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükségesek. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A szóbeli követelményeket az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

 

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 27-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

 

Az SNI és BTMN tanuló szülei még az írásbeli vizsgára történő jelentkezés előtt e-mailben keressék meg a gimnázium vezetőjét.

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.


Felvételi pontszámítás

 

magyar központi írásbeli felvételi                 50 x 0,6 =                   30 pont          

matematika központi írásbeli felvételi          50 x 0,6 =                   30 pont

Írásbeli  pontok összesen                                                                60 pont                       60 %

 

iskolai szóbeli
magyar                                                                                               10 pont          

matematika                                                                                        10 pont

Szóbeli pontok összesen                                                                  20 pont                       20 %

 

hozott pontok az 5. év végi és a 6. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül                                       20 pont

 

Hozott pontok összesen                                                                   20 pont                       20 %

Összes elérhető pont                                                                        100 pont                     100 %

 

 


Négy évfolyamos képzés                                                                               Felvételi menetrend

 

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet

2019. november 14. 1700
az iskola dísztermében

Nyílt nap

2019. november 20. 800-1230-ig

Jelentkezés a központi írásbelire

2019. december 6-ig,
a jelentkezési lap beszerzése és leadása gimnáziumunkban

AJTP pályázat benyújtása a gimnáziumba

2019. december 11.

AJTP szóbeli a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban

2020. január 17.

Központi írásbeli

2020. január 18. 1000
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(
külön értesítést nem küldünk)

(pótnap csak igazolással január 23. 1400 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2020. január 24. 800-1600 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2020. január 27. 800-1600 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2020. február 6. 800-1600 óráig

Felvételi jelentkezés

2020. február 19-ig
A jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot az általános iskola elektronikusan állítja elő.

Iskolai felvételi
     kéttannyelvű
     emelt szintű német
     emelt szintű biológia
     emelt szintű matematika

2020. február 29. 800-tól
angol szóbeli

német szóbeli
biológia és kémia szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 3. és 5. 1430 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2020. március 16.
megtekinthető a www.kjg.hu honlapunkon

Végleges döntésről írásos értesítés

2020. április 30.

 

A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból, matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt. Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja a középiskolai jelentkezéshez.

Az iskolai szóbeli felvételi két részből áll magyar nyelvből és matematikából. Itt elsősorban olyan képességek meglétét vizsgáljuk, amelyek az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükségesek. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A szóbeli követelményeket az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

 

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 27-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

 

Az SNI és BTMN tanuló szülei még az írásbeli vizsgára történő jelentkezés előtt e-mailben keressék meg a gimnázium vezetőjét.

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.


Felvételi pontszámítás

 

központi írásbeli felvételi

magyar központi írásbeli felvételi                 50 x 0,6 =                   30 pont          

matematika központi írásbeli felvételi          50 x 0,6 =                   30 pont

Írásbeli összesen                                                                              60 pont                       60 %

 

iskolai szóbeli                                                                                    20 pont
(a tagozatnak megfelelő tantárgyból (angol vagy német, biológia és kémia vagy matematika)

Szóbeli összesen                                                                               20 pont                       20 %

 

hozott pontok az 5. 6. 7. év végi és a 8. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül                                       20 pont

 

Hozott pontok összesen                                                                   20 pont                       20 %

 

Összes elérhető pont                                                                        100 pont                     100 %