Nyílt háziverseny a Katonában matematikából és fizikából

Iskolánkban nagy hagyománya van a különböző tantárgyakból megrendezett háziversenyeknek. Ezek közül is kiemelkedik a matematika és a fizika háziverseny, amelyeknek immár sok évtizedes története van. Ezek a háziversenyek tanulóink körében nagyon népszerűek, egy-egy tanévben 120-160 diákunk vesz részt a 7-12. évfolyamon.

 

A háziversenyeink kétfordulósak, nevezési díj nincs. Mindkét fordulóra iskolánkban kerül sor, az egyes fordulókban szerzett pontokat összeadjuk. A versenyzők évfolyamonként különböző feladatsorokat kapnak, melyeket olyan kollégánk állít össze, aki az adott tanévben az adott évfolyamon nem tanít. A matematikaversenyen csak íróeszközt és szerkesztőeszközöket használhatnak a versenyzők, a fizika háziversenyen számológépet is. A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A dolgozatok javítását is a feladatsor összeállítója végzi. A verseny értékelése évfolyamonként történik. A legeredményesebb tanulók az iskolánkat támogató alapítvány (Alapítvány a Katona József Gimnáziumért) jóvoltából díjat kapnak.

 

Az elmúlt hat tanévben a matematika háziversenyt a 7. és a 8. évfolyamon „nyílt háziversenyként” rendeztük meg, lehetőséget kaptak a kecskeméti, illetve Kecskemét környéki általános iskolák, hogy 7-8. osztályos, matematikából eredményesen versenyző tanulóik is bekapcsolódjanak. A versenyen meghívásunkra minden évben közel 100 tanuló indult, különösen a nyolcadik osztályos tanulók körében volt népszerű.

 

A 7. és 8. osztályos tanulók számára ebben a tanévben is nyílt versenyként rendezzük meg matematika háziversenyünket, sőt, immár második alkalommal, nyílt háziversennyé tesszük a 8. évfolyamos fizika háziversenyünket és matematikából katonás versenyt hirdetünk a 6. évfolyamba járó tanulóknak is. Azokra, akik az elmúlt tanévben matematikából és/vagy fizikából eredményesen versenyeztek, különösen számítunk, de természetesen minden tanulót szeretettel várunk, akit szaktanára javasol!

 

A Kecskeméti Katona József Gimnázium „nyílt matematika háziversenyének” I. fordulóját 2019. november 27-én (szerdán), 15:00 órai kezdettel bonyolítjuk le. A „nyílt fizika háziverseny” I. fordulójára 2019. december 04-én (szerdán) kerül sor, szintén 15:00 órai kezdettel. A II. fordulót matematikából 2020. január 15-én, fizikából január 22-én rendezzük.

 

A felügyelet illetve az ülésrend tervezhetősége érdekében arra kérjük a szaktanárokat, hogy a jelentkezők nevét, évfolyamát 2019. november 18-ig szíveskedjenek eljuttatni iskolánkba postán, személyesen vagy e-mailben (matematika: reiter_i@kjg.hu, fizika: sarone.ircsi@gmail.com).

 

Kecskemét, 2019. november 4.