A Házirend 1. melléklete: Járványhelyzet miatti szabályok

A Kecskeméti Katona József Gimnázium házirendjének kiegészítése a járványügyi készenlét idejére

A járványhelyzet miatt a Házirendünket az alábbi intézkedésekkel, szabályokkal egészítjük ki. Ezek célja, hogy olyan körülmények között működjön az iskola, ami a lehető legjobban védi az itt tartózkodók egészségét, és minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét.

Betartása minden itt dolgozó személyre, diákra és szülőre kötelező.

A szabályok visszavonásig érvényesek.

2021 március 8-tól április 19-ig minden évfolyamon online oktatást folytatunk!

 • Az iskolába 2020. október 1-től kizárólag a következő személyek léphetnek be, és tartózkodhatnak itt:
 • az a tanuló, aki a gimnáziummal jogviszonyban áll (vendégtanulót is beleértve),
 • az itt foglalkoztatott személyek (azaz akikkel munkaviszonyban áll az iskola, továbbá portások, takarítók, pénztáros, konyhai dolgozók és büfések),
 • a karbantartási, javítási munkát végzők (eseti igazgatói engedéllyel),
 • a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítők (pl. minősítő bizottság tagjai).
 • Felső légúti tünetek (köhögés, légzési nehézség, orrfolyás, torokfájás), továbbá hányás, hasmenés, szédülés, hőemelkedés, láz esetén az 1) pontban felsoroltak maradjanak otthon és forduljanak orvoshoz!
 • A 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelet 4. § értelmében 2020. október 1-től az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát alávetni a testhőmérséklet ellenőrzésének.
 • Az iskolába érkezők testhőmérsékletét érintésnélküli eszközökkel mérjük. Csak akkor lehet belépni az intézménybe, ha a mért testhőmérséklet nem haladja meg a 37,8 º C fokot.
 • Ezt meghaladó testhőmérséklet esetén a kiskorú tanuló szülőjét értesítjük, a szülő megérkezéséig a tanulót elkülönítjük. A nagykorú tanulót hazaküldjük. Ilyen esetekben az iskola „hazaadási igazolást” ad a tanulónak, amit a háziorvosnak be kell mutatni. A felnőtteknek is haladéktalanul el kell hagyni az épületet, ha a testhőmérsékletük eléri, vagy meghaladja a fenti értéket.
 • Ha valamelyik tanulónkon az iskolában napközben betegség tüneteit észleljük, az eljárás azonos az 5) pontban leírtakkal. Kérjük, hogy a szülő a tanítási idő alatt legyen telefonon elérhető!
 • A fenti esetekben a szülő haladéktalanul konzultáljon a háziorvossal, és csak teljes gyógyulás után, háziorvosi, kezelőorvosi igazolással jöhet gyermeke újra iskolába.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél igazolt koronavírus fertőzés áll fenn.
 • Hatósági karantén után a járványügyi megfigyelést feloldó határozat birtokában lehet újra megjelenni az iskolában.

 • A tanulók az iskolába érkezéskor a testhőmérséklet mérése után fertőtlenítsék a kezeiket! Napközben gyakran végezzenek alapos kézmosást, és többször fertőtlenítsék kezeiket! Az ehhez szükséges fertőtlenítő eszközöket elhelyeztük a bejáratnál, a folyosókon, és minden tanteremben.
 • A hetesek minden óraközi szünetben szellőztessék ki a tantermeket!
 • A tanulók az otthonról hozott, vagy a büfében vásárolt ételt, italt csak az osztálytermükben, a saját helyükön fogyaszthatják el. A folyosókon, közösségi terekben tilos az étkezés!
 • Tanórák és étkezések után a tanulók a saját asztalukat fertőtlenítik. Ehhez a felületfertőtlenítőt és papírtörlőt az iskola tantermenként kiosztva biztosítja.
 • A folyosókon, közösségi terekben a maszk szabályos (szájat és orrot elfedő) használata kötelező, a tanulók lehetőleg tartsanak 1,5 m távolságot, kerüljék a csoportosulást! A maszk viselése tanítási órán is nyomatékosan ajánlott.
 • A szaktantermeket, váltótermeket nyitva tarjuk, ezekbe a termekbe az órájuk előtt a tanulók önállóan menjenek be a folyosói csoportosulás elkerülése érdekében.
 • A menzai étkezést úgy szerveztük meg, hogy az szakaszosan, időben elkülönítve történjen.
 • Az iskolai énekkar próbáit felfüggesztettük. A különböző osztályok diákjaiból szerveződő szakköröket, tanórán kívüli foglalkozásokat egyelőre nem indítjuk be. Sportköri foglalkozásokat sem tartunk.
 • Az iskola helyiségeit nem adjuk bérbe.
 • Az őszi, téli időszakban az iskola nem szervez sem kirándulásokat, sem nagy létszámmal járó rendezvényeket (például gólyabál, szalagavató, ünnepségek, kulturális programok, koncertek, előadások). Amelyik rendezvénynél ez megoldható, azokat online módszerekkel valósítjuk meg.
 • Online szülői értekezleteket szervezünk. Nevelési oktatási ügyekben a szülőkkel történő kapcsolattartásra elsősorban a KRÉTA rendszert használjuk.
 • A szülőket kérjük, hogy iskolai adminisztrációs ügyeiket a KRÉTA rendszeren keresztül, vagy online módon, illetve a titkárságon keresztül telefonon intézzék!

Mellékletek:

1. A helyes kézmosás

2. A maszk szabályos használata

Kecskemét, 2020. október 1.