Iskolai beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Becsület és dicsőség az érdemesnek!”
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Telefon: 76/481 - 583
OM azonosító: 027944

A 2022-2023. tanévben induló képzéseink

Hat évfolyamos gimnázium humán osztály

A tanulmányi terület kódja: 1761 felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulóknak.

Emelt szintű magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

Hat évfolyamos gimnázium reál osztály

A tanulmányi terület kódja: 1762 felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulóknak.

Emelt szintű matematika és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

A hat évfolyamos képzésünkben a 7. és 8. évfolyamokon minden diáknak azt az egy idegen nyelvet (angolt vagy németet) tanítjuk tovább, ami az általános iskolai bizonyítványában szerepel.

Négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1741 felvehető tanulók száma: 15

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, kémia, biológia, történelem, célnyelvi civilizáció. Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1742 felvehető tanulók száma: 15

Német nyelven oktatott tantárgyak: matematika, történelem, célnyelvi civilizáció.

Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű biológia képzés

A tanulmányi terület kódja: 1743 felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia oktatás. Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű matematika képzés

A tanulmányi terület kódja: 1744 felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika oktatás. Csoportbontás matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.


Öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A tanulmányi terület kódja: 1755 felvehető tanulók száma: 26

Tehetséges, hátrányos helyzetű, elsősorban vidéki tanulók általános tantervű gimnáziumi képzése egy előkészítő évvel. Csoportbontás matematika, digitális kultúra, idegen nyelvek és tanulásmódszertan tantárgyakból. A tanulók a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban laknak.

A felvételi eljárás során előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

Mindegyik képzésünkben a 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek:

angol, német, francia, olasz, spanyol.


Hat évfolyamos képzés
Felvételi menetrend

Beiskolázási szülő értekezlet

2021. november 10. 17.00 az iskola dísztermében

Nyílt nap

2021. november 16. 8.00-12.30

Jelentkezés a központi írásbelire

2021. december 3-ig

Központi írásbeli

2022. január 22. 10.00
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(vagy az egységes írásbeli vizsgára jogosult másik középiskola)

(pótnap csak igazolással január 27. 14.00 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2022. január 28. 8.00-16.00 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2022. január 31. 8.00-16.00 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2022. február 7. 8.00-16.00 óráig

Felvételi jelentkezés

2022. február 18-ig
a jelentkezési lapot csak elektronikusan lehet előállítani
a tanulói adatlapot Győrbe kell megküldeni
(az általános iskola közreműködése nem szükséges)

Iskolai szóbeli felvételi

2022. február 26. 8.00-tól
magyar szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 1. és 4. 14.30 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2022. március 11.
megtekinthető a honlapunkon

Végleges döntésről írásos értesítés

2022. április 29.

A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból, matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt. Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja az iskolai jelentkezési laphoz!

Az iskolai szóbeli felvételi két részből áll, magyar nyelvből és matematikából. Itt elsősorban olyan képességek meglétét vizsgáljuk, amelyek az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükségesek. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 25-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

A szóbeli felvételi követelményeket szintén az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. Kérjük, hogy erről már az írásbelire történő jelentkezéskor egyeztessenek az iskola vezetőjével!


Felvételi pontszámítás
Hat évfolyamos képzés

magyar központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont
matematika központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont
Írásbeli pontok összesen   60 pont
60 %

Iskolai szóbeli

magyar 10 pont
matematika 10 pont
Szóbeli pontok összesen 20 pont
20 %

hozott pontok az 5. év végi és a 6. félévi  
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül 20 pont
Szóbeli pontok összesen 20 pont
20 %
Összes elérhető pont 100 pont
100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.


Négy évfolyamos képzés
Felvételi menetrend

Beiskolázási szülő értekezlet

2021. november 11. 17.00 az iskola dísztermében

Nyílt nap

2021. november 17. 8.00-12.30

Jelentkezés a központi írásbelire

2021. december 3-ig

Központi írásbeli

2022. január 22. 10.00
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(vagy az egységes írásbeli vizsgára jogosult másik középiskola)

(pótnap csak igazolással január 27. 14.00 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2022. január 28. 8.00-16.00 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2022. január 31. 8.00-16.00 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2022. február 7. 8.00-16.00 óráig

Felvételi jelentkezés

2022. február 18-ig
a jelentkezési lapot csak elektronikusan lehet előállítani
a tanulói adatlapot Győrbe kell megküldeni
(az általános iskola ebben segítséget nyújt)

Iskolai szóbeli felvételi

2022. február 26. 8.00-tól

(pótnapok csak igazolással március 1. és 4. 14.30 óra)

kéttannyelvű angol —>

angol szóbeli

kéttannyelvű német —>

német szóbeli

emelt szintű biológia —>

biológia és kémia szóbeli

emelt szintű matematika —>

matematika szóbeli

(pótnapok csak igazolással március 1. és 4. 14.30 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2022. március 11.
megtekinthető a honlapunkon

Végleges döntésről írásos értesítés

2022. április 29.

A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt. Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja az iskolai jelentkezési laphoz!

Az iskolai felvételin a képességeken túl a választott tagozatnak megfelelő felkészültséget is mérünk. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A szóbeli felvételi tantárgyankénti tematikáját az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.

Egy tanuló több tagozatra is jelentkezhet, ekkor a jelentkezésének megfelelő összes felvételi vizsgán részt kell vennie ezen a napon.

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 25-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. Kérjük, hogy erről már az írásbelire történő jelentkezéskor egyeztessenek az iskola vezetőjével!


Felvételi pontszámítás
Négy évfolyamos képzés

magyar központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont
matematika központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont
Írásbeli pontok összesen   60 pont
60 %

Iskolai szóbeli

iskolai szóbeli   20 pont
(a tagozatnak megfelelő tantárgyból: angol vagy német, biológia és kémia vagy matematika)
Szóbeli összesen   20 pont
20 %

hozott pontok az 5. 6. 7. év végi és a 8. félévi  
jegyekből számítva, készségtárgyak nélkül 20 pont
Hozott pontok összesen 20 pont
20 %
Összes elérhető pont 100 pont
100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.


Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
Felvételi menetrend

Nyílt nap és a szülők tájékoztatása

2021. november 18. 10.00-13.30

Jelentkezés a központi írásbelire

2021. december 3-ig

Az Arany János Tehetséggondozó Programba hozzánk jelentkezőknek az írásbeli felvételit a Katona József Gimnáziumban kell írniuk.

Az AJTP pályázat benyújtása

A pályázatot a gimnáziumunkba kell eljuttatni 2021. december 10-ig.

AJTP tehetségfelmérés (szóbeli)

2022. január 21. 14.00 (a kollégiumba érkezés időpontja)
helye Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium Kecskemét, Nyíri út 28.
pótnap: 2022. január 28. 8.00

Központi írásbeli

2022. január 22. 10.00
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium,
(pótnap csak igazolással január 27. 14.00 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2022. január 28. 8.00-16.00 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2022. január 31. 8.00-16.00 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2022. február 7. 8.00-16.00 óráig

Értesítés az AJTP-be történő felvétel eredményéről

2022. február 10.

Felvételi jelentkezés

2022. február 18-ig
Az AJTP-be felvételt nyert tanulók is a rendes eljárás szerint küldjék meg a jelentkezési lapot gimnáziumunkba, az adatlapot pedig Győrbe.

A felvételről szóló határozat megküldése

2022. április 29.

A felvételi eljárásról

Az AJTP-be pályázatot benyújtó diákok először egy nem szaktárgyi jellegű tehetségfelmérésen vesznek részt a kollégiumban. Egyúttal megismerkednek a kollégiumi élettel, a programban tanuló idősebb AJTP-s diákokkal. Egy éjszakát a kollégiumban töltenek (szállás és háromszori étkezés térítésmentesen biztosított). Másnap a központi írásbeli tesztet a gimnáziumban írják meg. A tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából. Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulóknak ezen is mindenképpen részt kell venni. A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt. Kérjük, hogy erről már az írásbelire történő jelentkezéskor egyeztessenek az iskola vezetőjével!


Felvételi pontszámítás
Arany János Tehetséggondozó Program

matematika írásbeli 50 × 0,5 = 25 pont
magyar írásbeli 50 × 0,5 = 25 pont
Írásbeli pontok összesen   50 pont
50 %

Tehetség felmérés összesen   25 pont
25 %

hozott pontok az 5. 6. 7. év végi és a 8. félévi  
jegyekből számítva, készségtárgyak nélkül 25 pont
Hozott pontok összesen 25 pont
25 %
Összes elérhető pont 100 pont
100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, majd a hátrányos helyzetű tanulókat, végül az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.