Iskolai beiskolázási tájékoztató

Beiskolázási tájékoztató

 

Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Becsület és dicsőség az érdemesnek!”
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Telefon: 76/481 - 583
OM azonosító: 027944

A 2021-2022. tanévben induló képzéseink

Hat évfolyamos gimnázium humán osztály

A tanulmányi terület kódja: 1761 A felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulóknak.
Emelt óraszámú magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.


Hat évfolyamos gimnázium reál osztály

A tanulmányi terület kódja: 1762 A felvehető tanulók száma: 30
Ezt a képzést ajánljuk a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulóknak.
Emelt óraszámú matematika és idegen nyelv oktatás.
Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

A hat évfolyamos képzésünkben a 7. és 8. évfolyamokon minden diáknak azt az egy idegen nyelvet (angolt vagy németet) tanítjuk tovább,
ami az általános iskolai bizonyítványában szerepel.

 

Négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1741 A felvehető tanulók száma: 15

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, kémia, biológia, történelem, célnyelvi civilizáció.
Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1742 A felvehető tanulók száma: 15

Német nyelven oktatott tantárgyak: matematika, történelem, célnyelvi civilizáció.
Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű biológia képzés

A tanulmányi terület kódja: 1743 A felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia oktatás.
Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.

Négy évfolyamos emelt szintű matematika képzés

A tanulmányi terület kódja: 1744 A felvehető tanulók száma: 15

Emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika oktatás.
Csoportbontás matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.


Öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A tanulmányi terület kódja: 1755 A felvehető tanulók száma: 26

Tehetséges, hátrányos helyzetű vidéki tanulók általános tantervű gimnáziumi képzése egy előkészítő évvel.
Csoportbontás matematika, digitális kultúra, idegen nyelvek és tanulásmódszertan tantárgyakból.
A tanulók a Táncsics Mihály Középiskolai Kollégiumban laknak.
A felvételi eljárás során előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat.

Mindegyik képzésünkben a 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek:
angol, német, francia, olasz.

 

Hat évfolyamos képzés Felvételi menetrend

 

Felvételi tájékoztató

Minden olyan érdeklődőnek részletes tájékoztatót küldünk, aki az iskola honlapján jelentkezik az erre a célra kialakított felületen. Képzésenkénti részletes tájékoztatót is a honlapon helyezzük el.

Az általános iskoláknak írásos felvételi tájékoztató anyagokat küldünk ki.

Jelentkezés a központi írásbelire

2020. december 4-ig

Központi írásbeli

2021. január 23. 10 00
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(vagy az egységes írásbeli vizsgára jogosult másik középiskola)

(pótnap csak igazolással január 28. 14 00 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2021. január 29. 8 00-16 00 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2021. február 1. 8 00-16 00 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2021. február 8. 8 00-16 00 óráig

Felvételi jelentkezés

2021. február 19-ig
a jelentkezési lapot csak elektronikusan lehet előállítani
a tanulói adatlapot Győrbe kell megküldeni
(az általános iskola közreműködése nem szükséges)

Iskolai szóbeli felvételi

2021. február 27. 8 00-tól
magyar szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 1. és 4. 14 30 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2021. március 16.

Végleges döntésről írásos értesítés

2021. április 30.

 

A felvételi eljárásról

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból, matematikából.
Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt.
Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja az iskolai jelentkezési laphoz!

Az iskolai szóbeli felvételi két részből áll magyar nyelvből és matematikából.
Itt elsősorban olyan képességek meglétét vizsgáljuk, amelyek az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükségesek.
A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.

A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 25-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

A szóbeli felvételi követelményeket szintén az iskola honlapján hozzuk nyilvánosságra.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során,
amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt.
Az írásbeli feladatlapok értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt.


Felvételi pontszámítás

 

magyar központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont  
matematika központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont  
Írásbeli pontok összesen   60 pont 60 %

 

Iskolai szóbeli

 

magyar 10 pont  
matematika 10 pont  
Szóbeli pontok összesen 20 pont 20 %

 

hozott pontok az 5. év végi és a 6. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül 20 pont

 

Hozott pontok összesen 20 pont 20 %

Összes elérhető pont 100 pont 100 %

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.

 

Négy évfolyamos képzés Felvételi menetrend  

Felvételi tájékoztató

Minden olyan érdeklődőnek részletes tájékoztatót küldünk, aki az iskola honlapján jelentkezik az erre a célra kialakított felületen. Képzésenkénti részletes tájékoztatót is a honlapon helyezzük el.

Az általános iskoláknak írásos felvételi tájékoztató anyagokat küldünk ki.

Jelentkezés a központi írásbelire

2020. december 4-ig

Központi írásbeli

2021. január 23. 10 00
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium
(vagy az egységes írásbeli vizsgára jogosult másik középiskola)

(pótnap csak igazolással január 28. 14 00 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2021. január 29. 8 00-16 00 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2021. február 1. 8 00-16 00 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2021. február 8. 8 00-16 00 óráig

Felvételi jelentkezés

2021. február 19-ig
a jelentkezési lapot csak elektronikusan lehet előállítani
a tanulói adatlapot Győrbe kell megküldeni
(az általános iskola közreműködése nem szükséges)

Iskolai szóbeli felvételi
kéttannyelvű angol
kéttannyelvű német
emelt szintű biológia
emelt szintű matematika

2021. február 27. 8 00-tól
angol szóbeli

német szóbeli
biológia és kémia szóbeli
matematika szóbeli
(pótnapok csak igazolással március 1. és 4. 14 30 óra)

Ideiglenes felvételi jegyzék

2021. március 16.

Végleges döntésről írásos értesítés

2021. április 30.

 

 

A felvételi eljárásról  

A központi írásbeli tesztek 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából.
Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt.
Amennyiben a tanuló másik iskolában írja meg a központi írásbeli felvételi feladatokat, akkor annak értékelőlapját másolatban csatolja az iskolai jelentkezési laphoz!

Az iskolai felvételin a képességeken túl a választott tagozatnak megfelelő felkészültséget is mérünk. A szóbeli időtartama tantárgyanként kb. 10 perc.
A szóbeli felvételi tantárgyankénti tematikáját az iskola honlapján nyilvánosságra hozzuk.
Egy tanuló több tagozatra is jelentkezhet, ekkor a jelentkezésének megfelelő összes felvételi vizsgán részt kell vennie ezen a napon.
A felvételizők a szóbeli vizsgára postai értesítést nem kapnak, a vizsgabeosztást február 25-én az iskola honlapján tekinthetik meg.

A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzikés mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt.
Az írásbeli feladatlapok értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk.

 

Felvételi pontszámítás

 

központi írásbeli felvételi
magyar központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont  
matematika központi írásbeli felvételi 50 × 0,6 = 30 pont  
Írásbeli összesen   60 pont 60 %

 

iskolai szóbeli 20 pont
(a tagozatnak megfelelő tantárgyból (angol vagy német, biológia és kémia vagy matematika)

Szóbeli összesen 20 pont 20 %

 

hozott pontok az 5. 6. 7. év végi és a 8. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül 20 pont

 

Hozott pontok összesen 20 pont 20 %

 

Összes elérhető pont 100 pont 100 %

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, illetve az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.

 


Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) Felvételi menetrend

Felvételi tájékoztató

Minden olyan érdeklődőnek részletes tájékoztatót küldünk, aki az iskola honlapján jelentkezik az erre a célra kialakított felületen. További részletes tájékoztatót is a honlapon helyezzük el.

Jelentkezés a központi írásbelire

2020. december 4-ig

Az Arany János Tehetséggondozó Programba hozzánk jelentkezők az írásbeli felvételit a Katona gimnáziumban írják.

Az AJTP pályázat benyújtása

A pályázatot a gimnáziumunkba kell eljuttatni 2020. december 11-ig.

AJTP tehetségfelmérés (szóbeli)

2021. január 22. 14 00 (a kollégiumba érkezés időpontja)
helye Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium Kecskemét, Nyíri út 28.
pótnap: 2021. január 29. 8 00

Központi írásbeli

2021. január 23. 10 00
a vizsga helye: a Katona József Gimnázium,
(vagy bármely az egységes írásbeli vizsgára jogosult középiskola)

(pótnap csak igazolással január 28. 14 00 óra)

Írásbeli dolgozatok megtekintése

2021. január 29. 8 00-16 00 óráig

Írásbeli dolgozatokra észrevétel tehető

2021. február 1. 8 00-16 00 óráig

Egyéni értesítés az írásbeli eredményéről (értékelőlapok átvétele a gimnáziumban)

2021. február 8. 8 00-16 00 óráig

Értesítés az AJTP pályázat (felvételi) eredményéről

2021. február 10.

Felvételi jelentkezés

2021. február 19-ig
Az AJTP-be felvételt nyert tanulók is a rendes eljárás szerint küldjék meg a jelentkezési lapot gimnáziumunkba, az adatlapot pedig Győrbe.

Ideiglenes felvételi jegyzék

2021. március 16.

Végleges döntésről írásos értesítés

2021. április 30.

 

 

A felvételi eljárásról

 

Az AJTP-be pályázatot benyújtó diákok egy nem szaktárgyi jellegű tehetségfelmérésen vesznek részt a kollégiumban.
Egyúttal megismerkednek a kollégiumi élettel, a programban tanuló idősebb AJTP-s diákokkal.
Egy éjszakát a kollégiumban töltenek (szállás és háromszori étkezés térítésmentesen biztosított).
A központi írásbeli tesztek, amelyet a gimnáziumban írnak meg 2 x 45 percesek és képességeket, készségeket mérnek magyar nyelv és irodalomból és matematikából.
Mivel a központi írásbeli a felvételi eljárásunk része, ezért a tanulók ezen mindenképpen vegyenek részt.
A részképességi zavarokban szenvedő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során,
amennyiben ilyen irányú igényüket a felvételi lapon jelzik és mellékelik az erre vonatkozó szakértői vizsgálati eredményt.
Az írásbeli feladatlapok értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk.

 


Felvételi pontszámítás

 

Arany János Tehetséggondozó Program
matematika írásbeli 50 pont × 0,5 25 pont  
magyar írásbeli 50 pont × 0,5 25 pont  
Írásbeli összesen   50 pont 50 %

 

Tehetség felmérés összesen 25 pont 25 %

 

hozott pontok az 5. 6. 7. év végi és a 8. félévi
jegyekből számítva készségtárgyak nélkül 25 pont

 

Hozott pontok összesen 25 pont 25 %

 

Összes elérhető pont 100 pont 100 %

 

Az azonos pontszámot elért tanulók közül elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, majd a hátrányos helyzetű tanulókat,
végül az iskola házirendjében meghatározott sajátos helyzetű tanulókat kell előnyben részesíteni.