A Kecskeméti Katona József Gimnázium házirendjének kiegészítése a járványügyi védekezés idejére

A járványhelyzet miatt a Házirendünket az alábbi intézkedésekkel, szabályokkal egészítjük ki. Ezek célja, hogy olyan körülmények között működjön az iskola, ami a lehető legjobban védi az itt tartózkodók egészségét, és minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét.

Betartása az iskolában dolgozókra, minden diákra és szülőre továbbá az iskolába belépő személyekre kötelező.

A szabályok visszavonásig érvényesek.

 1. Az iskolába 2021. december 1-től kizárólag a következő személyek léphetnek be, és tartózkodhatnak az iskola területén:
  1. az a tanuló, aki a gimnáziummal tanulói jogviszonyban áll (vendégtanulót is beleértve),
  2. az itt foglalkoztatott személyek, akik munkaviszonyban, jogviszonyban állnak az iskola fenntartójával (az óraadókat is beleértve) és a hitoktatók,
  3. más intézmények tanulói és az őket kísérő pedagógusok, abban az esetben, ha az iskolánkban megtartott foglalkozásokra, versenyekre, rendezvényekre érkeznek,
  4. a karbantartási, javítási, szállítási munkát végzők (eseti igazgatói engedéllyel),
  5. azok a bérlők, akik érvényes szerződéssel rendelkeznek,
  6. a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítők (pl. szakmai, vagy hatósági ellenőrzést végzők),
  7. azok a szülők, akik olyan ügyben járnak el, amit csak személyesen lehet elintézni, és előzetesen igazgatói engedélyt kaptak a belépésre,
  8. azok a személyek, akik vizsgáztatni, vagy vizsgázni érkeznek a gimnázium épületbe,
  9. továbbá portások, takarítók, pénztáros, konyhai dolgozók és büfések.
 2. Az 1. c - h pontokban felsorolt személyek közül kizárólag azok jöhetnek be az iskola épületébe, akik rendelkeznek védettségi igazolással, és azt a személyi igazolványukkal együtt a portásnak bemutatják. Védettségi igazolásként a 29/ 2021. (XI. 19.) EMMI határozatban felsorolt dokumentumok fogadhatók el.
 3. Az épületben tartózkodás ideje alatt a maszk szabályos (szájat és orrot elfedő) használata kötelező.
 4. Felső légúti tünetek (köhögés, légzési nehézség, orrfolyás, torokfájás ), továbbá hányás, hasmenés, szédülés, hőemelkedés, láz esetén az 1. pontban felsorolt személyek ne jöjjenek az iskolába. A dolgozóinkat és tanulóinkat arra kérjük, hogy forduljanak orvoshoz!
 5. Az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát alávetni a testhőmérséklet ellenőrzésének. A testhőmérsékletét érintésnélküli eszközökkel mérjük. Csak akkor lehet belépni az intézménybe, ha a mért testhőmérséklet nem haladja meg a 37,8 º C fokot.
 6. Ezt meghaladó testhőmérséklet esetén a kiskorú tanuló szülőjét értesítjük, a szülő megérkezéséig a tanulót elkülönítjük. A nagykorú tanulót hazaküldjük. Ilyen esetekben az iskola „hazaadási igazolást” ad a tanulónak, amit a háziorvosnak be kell mutatni. A felnőtteknek is haladéktalanul el kell hagyni az épületet, ha a testhőmérsékletük eléri, vagy meghaladja a fenti értéket.
 7. A belépő személyek az iskolába érkezéskor a testhőmérséklet mérése után fertőtlenítsék a kezeiket! A tanulókat kérjük, hogy napközben gyakran végezzenek alapos kézmosást, és kézfertőtlenítést! Az ehhez szükséges fertőtlenítő eszközöket elhelyeztük a bejáratnál, a folyosókon, és minden tanteremben.
 8. A hetesek minden óraközi szünetben szellőztessék ki a tantermeket!
 9. A tanulók az otthonról hozott, vagy a büfében vásárolt ételt, italt csak az osztálytermükben, a saját helyükön fogyaszthatják el. A folyosókon, közösségi terekben tilos az étkezés!
 10. Tanórák és étkezések után a tanulók a saját asztalukat fertőtlenítik. Ehhez a felületfertőtlenítőt és papírtörlőt az iskola tantermenként kiosztva biztosítja.
 11. A tanulók lehetőleg tartsanak 1,5 m távolságot, kerüljék a csoportosulást!
 12. Ha valamelyik tanulónkon az iskolában napközben betegség tüneteit észleljük, az eljárás azonos a 6. pontban leírtakkal. Ezért kérjük, hogy a szülő a tanítási idő alatt legyen telefonon elérhető!
 13. A fenti esetben a szülő haladéktalanul konzultáljon a háziorvossal, és csak teljes gyógyulás után, háziorvosi, kezelőorvosi igazolással jöhet gyermeke újra iskolába.
 14. A szülő köteles a gyermeke osztályfőnökét haladéktalanul értesíteni, ha a gyermekénél igazolt koronavírus fertőzés áll fenn. Kérjük, hogy az értesítéshez elektronikusan csatolja a hivatalos teszteredményt. (A gyógyszertárban vásárolt és otthon elvégzett teszt eredménye nem minősül hivatalos eredménynek.)
 15. Hatósági karantén elrendelése esetén az érintett tanulókat az iskolából haladéktalanul haza kell küldenünk. A védettségi igazolással rendelkező tanulók és pedagógusok akkor is az iskolában maradnak, ha kontaktszemélyeknek minősülnek. A hatósági karantén elrendeléséről szóló döntést a hatóság kérésére az iskola is továbbíthatja a szülőknek.
 16. Az egészségük védelme érdekében hazaküldött tanulók a karantén végéig az elektronikus napló és az osztálytársak segítségével otthon önállóan tanulnak. Számukra online oktatást nem tarthatunk, mert az iskola nem jogosult az online oktatás elrendelésére. Az itt maradó osztálytársaiknak folytatjuk a jelenléti oktatást.
 17. Az őszi, téli időszakban az iskola nem szervez külföldi kirándulásokat.
 18. Az iskolai rendezvények szervezésekor előzetesen meghatározzuk a résztvevők maximális létszámát és a belépés esetleges további feltételeit.
 19. A szülőket kérjük, hogy iskolai adminisztrációs ügyeiket a KRÉTA rendszeren keresztül, vagy online módon, illetve a titkárságon keresztül telefonon intézzék!

Függelékek:

1. A helyes kézmosás

2. A maszk szabályos használata

Kecskemét, 2021. november 25.