Fenntarthatósági témahét

Az idei tanévben április 25-29 között került megrendezésre a Fenntarthatósági Témahét. Az országos programra iskolánk is regisztrált. A Témahét alkalmával a 9.E osztály tanulói a gimnázium bejárata előtti területen és a Mária körút felöli oldalon gyűjtötték össze az eldobált szemetet, cigarettacsikket. A több kilogramm szemét mentesítése mellett a 9.AJTP osztállyal együtt rendhagyó tanórán vettek részt iskolánk dísztermében, ahol a Fenntarthatósági Témahét óratervkészítő pályázatán nyertes „Víz, víz, tiszta víz…” című pályamunka került megvalósításra négy órás időkeretben. Az óraterv az ivóvíz minőségi követelményeivel, a természetes vizek szennyező anyagaival, a fontosabb hazai vizeket érintő katasztrófák bemutatásával foglalkozott. A tanulók végig csoportokban dolgoztak, a foglalkozás aktív részesei voltak. A téma feldolgozása az ismeretek értelmezése mellett a tanulók kreativitását is igénybe vette. A foglalkozás Kahoot tesztel zárult, ahol a csoportok összemérhették a foglalkozáson szerzett tudásukat.