Kérjük, az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s adójának 1%-át a Kecskeméti Katona József Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért
Adószámunk: 19047362-1-03
Bankszámlaszámunk: 10918001-00000042-06250003

Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsgákról

Az írásbeli vizsgákat 2021. január 23-án, alapvetően a szokásos szabályok szerint szervezzük meg, de a járványhelyzet miatt biztonsági intézkedésekkel egészítettük ki az eljárásrendet.

Minden résztvevőtől kérjük a szabályok pontos betartását!

 • Mindenekelőtt kérjük, hogy betegen senki ne jöjjön felvételizni!
 • Az egészséges, tünetmentes vizsgázók 9 óra 20 perc és 9 óra 35 perc között érkezzenek a gimnáziumba.
 • Személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt (személyi igazolványt vagy diákigazolványt), a behívólevelet (január 14-én postázzuk), továbbá kék vagy fekete színű tollat hozzanak magukkal.
 • A kísérő felnőttek az épületbe nem jöhetnek be. Azt javasoljuk, hogy 11 óra 50 perckor jöjjenek vissza a tanulókért.
 • A tanulóknak már az iskolába érkezéskor maszkot kell viselni, és az aulában mindenkinek megmérjük a testhőmérsékletét.
 • Az aulában mindenki fertőtlenítse a kezét, majd a Katonás diákok segítségével menjen be a vizsgatermébe.
 • Egy terembe 10-nél több tanulót nem osztottunk be.
 • A felügyelő tanárok maszkot viselnek, a tanulóknak is ezt javasoljuk, de számukra ez nem kötelező.
 • A felvételi vizsga pontosan 10 órakor kezdődik.
 • A vizsgázóknak először magyar nyelv feladatlapot, majd matematika feladatlapot kell megoldani. Mindkét rész 45 perces, és közöttük 15 perc szünetet tartunk.
  A magyar írásbelin nem használható semmilyen segédeszköz.
  A matematika írásbelin ceruzát, vonalzót, körzőt és szögmérőt használhatnak. Ezekről a segédeszközökről a tanulóknak maguknak kell gondoskodni.
 • A szünetben, a folyósókon és a mosdókban a maszk használata kötelező. Kérjük, hogy a tanulók kerüljék a csoportosulást, tartsanak egymástól 1,5 m távolságot.
 • Kérjük, hogy a vizsga második részének befejezése után a tanulók rövid időn belül hagyják el az épületet!
 • A vizsga végén minden tanulónak átadunk egy tájékoztatót, amelyben a felvételi eljárás további lépéseit ismertetjük. Javasoljuk, hogy továbbra is folyamatosan nézzék az iskolánk honlapját.
 • Aki betegség miatt nem tud részt venni a vizsgán, kérjük, jelezze az iskola titkárságán, (titkarsag@kjg.hu, 76/481-583). Ők a pótnapon, január 28-án 14 órától vizsgázhatnak. Orvosi vagy hatósági igazolást hozzanak magukkal.
 • Aki január 23-án és 28-án sem tud megjelenni a vizsgán Covid-19 fertőzés vagy hatósági karantén, esetleg egyéb elháríthatatlan ok miatt, írásban kérvényezheti a gimnázium vezetőjénél, hogy február 5-én 14 órakor kíván vizsgázni. Az elektronikus kérelemnek legkésőbb 2021. január 29. 16 óráig kell beérkeznie a gimnáziumba (titkarsag@kjg.hu). Kérjük, mellékeljék az igazoló dokumentumok valamelyikét.
  A kérelemről az intézményvezető saját hatáskörben dönt, és értesíti a kérelmezőt.

Minden felvételiző tanulónak jó egészséget, izgalommentes és sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

A Házirend 1. melléklete: Járványhelyzet miatti szabályok

A Kecskeméti Katona József Gimnázium házirendjének kiegészítése a járványügyi készenlét idejére

A járványhelyzet miatt a Házirendünket az alábbi intézkedésekkel, szabályokkal egészítjük ki. Ezek célja, hogy olyan körülmények között működjön az iskola, ami a lehető legjobban védi az itt tartózkodók egészségét, és minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét.

Betartása minden itt dolgozó személyre, diákra és szülőre kötelező.

A szabályok visszavonásig érvényesek.

 • Az iskolába 2020. október 1-től kizárólag a következő személyek léphetnek be, és tartózkodhatnak itt:
 • az a tanuló, aki a gimnáziummal jogviszonyban áll (vendégtanulót is beleértve),
 • az itt foglalkoztatott személyek (azaz akikkel munkaviszonyban áll az iskola, továbbá portások, takarítók, pénztáros, konyhai dolgozók és büfések),

A Házirend 2. melléklete: Digitális Házirend

A Kecskeméti Katona József Gimnázium házirendjének kiegészítése digitális oktatás esetén

Digitális Házirend

A Digitális Házirend bevezetésének célja, hogy az online térben zajló tanítás, tanulás folyamata a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb legyen. A benne foglalt alapvető szabályok betartása a házirend szabályaival együtt kötelező. A Digitális Házirend betartása a megszokottnál is szorosabb együttműködést kíván a tanulóktól, a szülőktől és a pedagógusoktól.

A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya

 • Az egyes osztályokra vagy évfolyamokra vonatkozó digitális oktatást az Operatív Törzs rendelheti el.
 • A Digitá lis H ázirend a digitális oktatás elrendel é sének napján lép életbe és a digitális oktatás megszüntetéséig tart, és a digitális oktatással érintett tanulókra, szüleikre és pedagógusokra vonatkozik.
 • El őírásait az olyan tanórán kívűli iskolai tev é kenys é gek esetén is be kell tartani, amelyek a digitális oktatási rendszerben val ó sulnak meg.
 • A Digitális Házirend elkészítése a vonatkozó jogszabályok alapján az intézményvezető feladata.

FELVÉTELI TUDNIVALÓK

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

A vírushelyzet miatt a 2021-2022. tanév beiskolázását csak rendhagyó módon tudjuk előkészíteni.

Ebben a tanévben az iskolában nem tarthatunk felvételi előkészítőt, tájékoztató szülői értekezletet és nyílt napokat sem.

Így a gimnáziumunkról és a felvételi tudnivalókról szóló információkat itt a honlapunkon a Felvételi tájékoztató főmenüben nézhetik meg.

Az ide feltöltött dokumentumokat folyamatosan frissítjük, bővítjük.

Figyelmükbe ajánljuk az Oktatási Hivatal honlapján található Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontot, ahol az eljárás részletes szabályait, a korábbi évek írásbeli felvételi feladatlapjait és azok megoldásait is olvashatják.

Az általános iskoláknak hagyományos, nyomtatott tájékoztatókat küldünk.

Kérdéseiket a szaboi@kjg.hu e-mail címre írhatják meg, és a 76/505-608 telefonszámon is érdeklődhetnek.

Remélem, hogy a nehezebb körülmények ellenére minden érdeklődő alaposan tájékozódhat, és a felvételi eljárásunkon nem lesz akadálya a sikeres szereplésének!

Figyelmükbe ajánljuk Facebook oldalunkat is, ahol ugyanúgy informáljuk, tájékoztatjuk a felvételi vágyó diákokat!

 

Szabó István

igazgató

OKTV második fordulóba jutott diákjaink névsora

Tanuló
Osztály
Tantárgy
Kategória
Felkészítők

Abdelmagid Iván

11.d
biológia
II.
Kozákné Ragó Anikó

Barcsák Sára Gizella

11.c
német nyelv
II.
Pulius Nóra

Bodor Iván

12.d
biológia
II.
Kozákné Ragó Anikó

Fábián Gyöngyi

11.c
magyar nyelv
Gerstmár Rita

Gulyás Gréta

11.b
biológia
I.
Hegedüs Marietta, Halász Gergely

Gyurkó Tamara

12.a
spanyol
Muresán Krisztina

Juhász Márk Hunor

11.d
fizika
II.
Szalai Péter

Juhász Márk Hunor

11.d
matematika
II.
Reiter István, Nagyné Viszmeg Edit

Osztényi József

12.d
fizika
II.
Sáróné Jéga-Szabó Irén

Osztényi József

12.d
matematika
II.
Dr Nádháziné Borbola Éva, Kovácsné Szipán Andrea

Schultz Benjámin

11.b
angol nyelv
I.
Faragóné Tóth Andrea

Tóth Lili Anna

12.b
biológia
II.
Kozákné Ragó Anikó

Varga Virág

11.c
német nyelv
II.
Pulius Nóra

Az eredményekhez szívből garatulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk a következő fordulókra is!

Kenguru matematikaverseny eredmények

A járvány miatt elhalasztott matematikaversenyt idén ősszel rendezték meg. Négy katonás diákot díjaztak, közülük hárman is a 10.D osztály tanulói. Tekes János országos 14., Halasi Gergő 11., Melján Dávid pedig 5. helyezett lett. A távoktatás miatt postázott díjaikat most tudták átvenni. Osztényi József (12.D) is most vette át a verseny országos győztesének járó kupát.

Tanáraik Kovácsné Szipán Andrea, Nádháziné Borbola Éva és Reiter István.

Gratulálunk!

Katonás sikerek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóján! (9-12. évfolyam)

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 2020/2021-es tanévre kiírt körzeti fordulóján a 9-12. évfolyamos diákjaink közül a 11. évfolyamon kimagaslóan szép eredmények születtek. Az online fordulón nemcsak a helyes válaszokat, hanem a megoldás gyorsaságát is figyelembe vették a helyezések megállapításakor.

A 11. évfolyamos indulók közül 3 csapatunk bekerült a díjazott 1-6. helyezett közé.

3. hely

11. D

Abdelmagid Iván
Demeter Léna
Juhász Márk Hunor
Váczi Bence

felkészítő tanár: Berki Judit

ÖSD Nyelvvizsga 2021

Katonás sikerek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóján! (7. és 8. évfolyam)

A nagy népszerűségnek örvendő Bolyai-versenyt idén a megszokottól eltérően online rendezték meg. A változás abban is megmutatkozott, hogy az azonos pontszámot elért csapatok sorrendjét a beadás ideje is befolyásolta.

Gimnáziumunk csapatai - a korábbi évek sikereihez méltóan - idén is szépen szerepeltek, ezért díjazottak lettek:

A 7. évfolyam:

A Rizspufik csapata: 3. hely; 7.A osztály (Felkészítő tanár: Berki Judit, Tóthné Pintér Kinga)

Markó Nóra
Mányoki-Bank Bodza
Szöllősi Noa
Szente-Varga Dóra

Bionika akadályverseny eredmény

2020. november 28-án rendezték meg online formában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara által szervezett Bionika akadályverseny döntőjét. A versenyen 77 négy fős csapat mérte össze tudását és a válogató fordulót követően 10 csapatot hívtak be a döntőbe. Igen változatos, kreatív feladatok megoldását követően alakult ki a végső sorrend. A csapat összeállításánál fontos szempont, hogy tagok között legyen képviselője a biológiának, a fizikának, az informatikának és a kémiának.

A Kecskeméti Katona József Gimnázium csapata bejutott a döntőbe, de a virtuális dobogóra most nem állhattak föl a fiatalok. A 4-10. hely valamelyikét mondhatja magáénak a csapat, részletes eredményt nem közöltek a szervezők.

Csapattagok:
biológia: Gulyás Gréta (tanára: Halász Gergely)
fizika: Osztényi József (tanára: Sáróné Jéga-Szabó Irén)
informatika: Melján Dávid (tanára: Takács István)
kémia: Tóth Nóra (tanára: Sáróné Jéga-Szabó Irén)