Kérjük, az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s adójának 1%-át a Kecskeméti Katona József Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért
Adószámunk: 19047362-1-03
Bankszámlaszámunk: 10918001-00000042-06250003

Tájékoztató a 6 osztályos szóbeli felvételiről

 • A szóbeli felvételit 2021. február 27-én, szombaton tartjuk. A vizsgáztatást 8 órakor kezdjük.
 • Párhuzamosan több bizottság működik majd, a tanulókat negyedóránként hívjuk be az iskolába.
 • Kérjük, hogy pontosan a meghatározott időpontban érkezzenek! Így elkerülhető lesz a felesleges találkozás és várakozás.
 • A felvételizők arcképes igazolványt (személyi-, vagy diákigazolvány) hozzanak magukkal.
 • Aki február 27-én betegség vagy karantén miatt nem tud megjelenni, telefonon vagy
  e-mailben jelezze. (76/481-583; titkarsag@kjg.hu ) Velük egyeztetünk, hogy melyik pótnapon jöjjenek. (március 1. vagy március 4.) A tanulók a pótnapra orvosi igazolással jöhetnek felvételizni.
 • A felvételizőket egyenruhás Katonás tanulók fogadják a földszinti aulában. Ők segítenek a tájékozódásban és a vizsgaterem megtalálásában.
 • Február 26-án itt a honlapon lehet megkeresni a szóbeli beosztás időpontját. Ehhez a felvételiző oktatási azonosítóját kell majd begépelni.

Járványhelyzet miatti további fontos szabályok

 • Kérjük, hogy betegen senki ne jöjjön felvételizni!
 • Az iskolába csak a felvételizők jöhetnek be, a kísérők nem.
 • A gimnázium épületében maszkot kell viselni.
 • Mindenkinek ügyelni kell a legalább 1,5 méter távolságtartásra.
 • A portánál egy automata minden érkezőnek megméri a testhőmérsékletét.
 • A vizsgatermekben felületfertőtlenítést és kézfertőtlenítést végzünk.

Sikeres szóbeli vizsgát kívánunk!


Szóbeli felvételi témakörök

Tájékoztató a 4 osztályos szóbeli felvételiről

 • A szóbeli felvételit 2021. február 27-én, szombaton tartjuk. A vizsgáztatást 8 órakor kezdjük.
 • Párhuzamosan több bizottság működik majd, a tanulókat negyedóránként hívjuk be az iskolába.
 • Kérjük, hogy pontosan a meghatározott időpontban érkezzenek! Így elkerülhető lesz a felesleges találkozás és várakozás.
 • A felvételizők arcképes igazolványt (személyi-, vagy diákigazolvány) hozzanak magukkal.
 • Aki február 27-én betegség vagy karantén miatt nem tud megjelenni, telefonon vagy
  e-mailben jelezze. (76/481-583; titkarsag@kjg.hu ) Velük egyeztetünk, hogy melyik pótnapon jöjjenek. (március 1. vagy március 4.) A tanulók a pótnapra orvosi igazolással jöhetnek felvételizni.
 • A felvételizőket egyenruhás Katonás tanulók fogadják a földszinti aulában. Ők segítenek a tájékozódásban és a vizsgaterem megtalálásában.
 • Február 26-án itt a honlapon lehet megkeresni a szóbeli beosztás időpontját. Ehhez a felvételiző oktatási azonosítóját kell majd begépelni.

Járványhelyzet miatti további fontos szabályok

 • Kérjük, hogy betegen senki ne jöjjön felvételizni!
 • Az iskolába csak a felvételizők jöhetnek be, a kísérők nem.
 • A gimnázium épületében maszkot kell viselni.
 • Mindenkinek ügyelni kell a legalább 1,5 méter távolságtartásra.
 • A portánál egy automata minden érkezőnek megméri a testhőmérsékletét.
 • A vizsgatermekben felületfertőtlenítést és kézfertőtlenítést végzünk.

Sikeres szóbeli vizsgát kívánunk!


Szóbeli felvételi témakörök

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

Magyar-német két tanítási nyelvű képzés

Emelt szintű biológia képzés

Emelt szintű matematika képzés

angol

német

biológiakémia

matematika

A Házirend 1. melléklete: Járványhelyzet miatti szabályok

A Kecskeméti Katona József Gimnázium házirendjének kiegészítése a járványügyi készenlét idejére

A járványhelyzet miatt a Házirendünket az alábbi intézkedésekkel, szabályokkal egészítjük ki. Ezek célja, hogy olyan körülmények között működjön az iskola, ami a lehető legjobban védi az itt tartózkodók egészségét, és minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét.

Betartása minden itt dolgozó személyre, diákra és szülőre kötelező.

A szabályok visszavonásig érvényesek.

 • Az iskolába 2020. október 1-től kizárólag a következő személyek léphetnek be, és tartózkodhatnak itt:
 • az a tanuló, aki a gimnáziummal jogviszonyban áll (vendégtanulót is beleértve),
 • az itt foglalkoztatott személyek (azaz akikkel munkaviszonyban áll az iskola, továbbá portások, takarítók, pénztáros, konyhai dolgozók és büfések),

A Házirend 2. melléklete: Digitális Házirend

A Kecskeméti Katona József Gimnázium házirendjének kiegészítése digitális oktatás esetén

Digitális Házirend

A Digitális Házirend bevezetésének célja, hogy az online térben zajló tanítás, tanulás folyamata a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb legyen. A benne foglalt alapvető szabályok betartása a házirend szabályaival együtt kötelező. A Digitális Házirend betartása a megszokottnál is szorosabb együttműködést kíván a tanulóktól, a szülőktől és a pedagógusoktól.

A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya

 • Az egyes osztályokra vagy évfolyamokra vonatkozó digitális oktatást az Operatív Törzs rendelheti el.
 • A Digitá lis H ázirend a digitális oktatás elrendel é sének napján lép életbe és a digitális oktatás megszüntetéséig tart, és a digitális oktatással érintett tanulókra, szüleikre és pedagógusokra vonatkozik.
 • El őírásait az olyan tanórán kívűli iskolai tev é kenys é gek esetén is be kell tartani, amelyek a digitális oktatási rendszerben val ó sulnak meg.
 • A Digitális Házirend elkészítése a vonatkozó jogszabályok alapján az intézményvezető feladata.

Katonás sikerek a Katedra képregénypályázatán

A Katedra Általános Iskola és Középiskola Karantén címmel képregény pályázatot hirdetett. A beküldött alkotások közül Tóth Levente 7.b osztályos tanuló munkája 1. , Győri Patrik 7.b osztályos tanuló rajza 2. helyezést ért el. Közepiskolás kategóriában Borza Viktória 9.b osztályos tanuló 1. helyezést ért el Horváth Zita 9.a osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Szeretettel gratulálunk nekik, és minden alkotónak! A nyertes pályamunkák a tovább gombra kattintva nézhetőek meg.

OKTV második fordulóba jutott diákjaink névsora

Tanuló
Osztály
Tantárgy
Kategória
Felkészítők

Abdelmagid Iván

11.d
biológia
II.
Kozákné Ragó Anikó

Barcsák Sára Gizella

11.c
német nyelv
II.
Pulius Nóra

Bodor Iván

12.d
biológia
II.
Kozákné Ragó Anikó

Fábián Gyöngyi

11.c
magyar nyelv
Gerstmár Rita

Gulyás Gréta

11.b
biológia
I.
Hegedüs Marietta, Halász Gergely

Gyurkó Tamara

12.a
spanyol nyelv
I.
Muresán Krisztina

Juhász Márk Hunor

11.d
fizika
II.
Szalai Péter

Juhász Márk Hunor

11.d
matematika
II.
Reiter István, Nagyné Viszmeg Edit

Osztényi József

12.d
fizika
II.
Sáróné Jéga-Szabó Irén

Osztényi József

12.d
matematika
II.
Dr Nádháziné Borbola Éva, Kovácsné Szipán Andrea

Schultz Benjámin

11.b
angol nyelv
I.
Faragóné Tóth Andrea

Tóth Lili Anna

12.b
biológia
II.
Kozákné Ragó Anikó

Varga Virág

11.c
német nyelv
II.
Pulius Nóra

Az eredményekhez szívből garatulálunk, további sikeres versenyzést kívánunk a következő fordulókra is!

Kenguru matematikaverseny eredmények

A járvány miatt elhalasztott matematikaversenyt idén ősszel rendezték meg. Négy katonás diákot díjaztak, közülük hárman is a 10.D osztály tanulói. Tekes János országos 14., Halasi Gergő 11., Melján Dávid pedig 5. helyezett lett. A távoktatás miatt postázott díjaikat most tudták átvenni. Osztényi József (12.D) is most vette át a verseny országos győztesének járó kupát.

Tanáraik Kovácsné Szipán Andrea, Nádháziné Borbola Éva és Reiter István.

Gratulálunk!

Katonás sikerek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóján! (9-12. évfolyam)

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 2020/2021-es tanévre kiírt körzeti fordulóján a 9-12. évfolyamos diákjaink közül a 11. évfolyamon kimagaslóan szép eredmények születtek. Az online fordulón nemcsak a helyes válaszokat, hanem a megoldás gyorsaságát is figyelembe vették a helyezések megállapításakor.

A 11. évfolyamos indulók közül 3 csapatunk bekerült a díjazott 1-6. helyezett közé.

3. hely

11. D

Abdelmagid Iván
Demeter Léna
Juhász Márk Hunor
Váczi Bence

felkészítő tanár: Berki Judit

ÖSD Nyelvvizsga 2021

Katonás sikerek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóján! (7. és 8. évfolyam)

A nagy népszerűségnek örvendő Bolyai-versenyt idén a megszokottól eltérően online rendezték meg. A változás abban is megmutatkozott, hogy az azonos pontszámot elért csapatok sorrendjét a beadás ideje is befolyásolta.

Gimnáziumunk csapatai - a korábbi évek sikereihez méltóan - idén is szépen szerepeltek, ezért díjazottak lettek:

A 7. évfolyam:

A Rizspufik csapata: 3. hely; 7.A osztály (Felkészítő tanár: Berki Judit, Tóthné Pintér Kinga)

Markó Nóra
Mányoki-Bank Bodza
Szöllősi Noa
Szente-Varga Dóra