Házirend

HÁZIREND

amely a magasabb szintű jogszabályok előírásai alapján a

Katona József Gimnázium

tanulóira, a tanulók szüleire és az intézmény dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.Házirend.pdf