Négyosztályos képzés

Négy évfolyamos gimnázium magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, biológia, fizika, történelem,  csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, fizika, informatika és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos gimnázium német-magyar két tanítási nyelű képzés

Német nyelven oktatott tantárgyak: matematika, biológia, fizika, történelem,  csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, fizika, informatika és biológia tantárgyakból.

Négy évfolyamos gimnázium emelt szintű biológia képzés

Emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia oktatás, csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból.

Négy évfolyamos gimnázium emelt szintű matematika képzés

Emelt szinten tanulják a matematikát, emelt óraszámban a fizikát, csoportbontás matematika, idegen nyelvek és informatika tantárgyakból.