A IV. AJTP Történelem Verseny anyaga

 

Kedves Diákok, Kollégák!

Köszönjük türelmeteket a Verseny szakirodalmának összeállításával kapcsolatban. A verseny témakörét már korábban meghírdettük (az 1848-49-es szabadságharc története Légrádtól Világosig), ezzel is tisztelegve történelmünk legnagyszerűbb eseménye 160. éves évorfulója előtt - és most közzé tesszük a felkészüléshez felhasználható szakirodalmat:

Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867 (Magyarok Európában sorozat III. kötete, Háttér Lap-és Könyvkiadó Bp. 1990) 355-379.old.

Hermann Róbert: A szabadságharc hadtörténete Korona Kiadó Bp. 2001 126-137, 207-211 (Branyiszkó), 211-220 (az erdélyi hadjárat), 251-258 (Erdély felszabadítása), 268-301.old. (tavaszi hadjárat, Buda bevétele)

Rubicon folyóirat 1998/2 Bona Gábor: A szabadságharc honvédsége (16. old.) és Hermann Róbert: Győzni vagy legyőzetni (30.old)

A szakirodalmat és a nevezési lapot minden iskola számára még a héten kiküldjük!

                                                                       - bure -