Tanáraink

Tanárjaink a 2021-2022-es tanévben


Név

Szak

Megbízatás(ok)

Szabó István

matematika, fizika

intézményvezető

Csáki Tibor

történelem, földrajz,
bolgár nyelv és irodalom

intézményvezető-helyettes, AJTP-programfelelős, az iskolai közösségi szolgálat koordinátora

Takácsné Peleskey Elenóra

matematika, informatika

intézményvezető-helyettes, az érettségi vizsgák felelőse

Albert Csilla

magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, orosz nyelv

Arany Tünde

matematika, fizika

osztályfőnök /10.B/

Bárányné Nagy Erika

magyar nyelv és irodalom, történelem

Berki Judit

magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, orosz nyelv

osztályfőnök /10.D/

Dr. Chandlerné Rozinka Stefánia

angol nyelv

osztályfőnök /10.C/, az angol nyelvi munkaközösség vezetője

Csordás Péter

informatika, matematika

Csordás-Nagy Sára

német nyelv, orosz nyelv

osztályfőnök /11.E/, a német nyelvi munkaközösség vezetője

Csűri Regina

angol nyelv

osztályfőnök /11.C/

Dezsőfi Beatrix

angol nyelv, orosz nyelv

Détáriné Szabó Anikó

történelem, földrajz

osztályfőnök /12.A/

Dunszt Ágota

olasz nyelv, spanyol nyelv

fejlesztő pedagógus

Dunszt Ferenc

testnevelés

Faragóné Tóth Andrea

angol nyelv

osztályfőnök /9.C/

Fári János

informatika, matematika

Földváriné Csuti
Orsolya

magyar nyelv és irodalom, történelem

Frisnicz Irén Andrea

német nyelv, orosz nyelv,
tánc és dráma

osztályfőnök /12.E/, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Gerstmár Rita

magyar nyelv és irodalom, történelem

osztályfőnök /12.C/, a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetője

Halász Gergely

biológia, kémia

osztályfőnök /9.E/, a biológia munkaközösség vezetője

Hankóczi Gergelyné

magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma

Horváth Gábor

testnevelés

osztályfőnök /10.A/

Horváth Kitti

magyar nyelv és irodalom, történelem

osztályfőnök /7.B/

Karagics Mátyás

testnevelés

a testnevelés munkaközösség vezetője

Kis Pál Lászlóné

német nyelv

Kiss Ildikó

német nyelv

Kiss Sándor

történelem, orosz nyelv

osztályfőnök /12.D/

Kissné Földy Katalin

német nyelv, történelem

Kovácsné Szipán
Andrea

matematika, francia nyelv

osztályfőnök /9.B/

Kozákné Ragó Anikó

biológia, kémia

osztályfőnök /9.D/

Laczkó János

ének-zene

osztályfőnök /9.A/, kórusvezető

Mikulásné Ferencz Zsuzsanna

német nyelv, matematika

Muresán Krisztina

francia nyelv, spanyol nyelv

Dr. Nádháziné Borbola Éva

matematika, fizika

Nagy Andrea

angol nyelv

Nagyné Viszmeg Edit

matematika

Pálócziné Pintér Noémi

biológia, etika/erkölcstan

osztályfőnök / 7.A/, ifjúságvédelmi felelős

Pulius Nóra

német nyelv

osztályfőnök /9.AJTP/

Reiter István

matematika, kémia

osztályfőnök /11.D/, a matematika munkaközösség vezetője

Sándorné Kormos Edit

testnevelés,
gyógytestnevelés, biológia

osztályfőnök /11.A/

Sáró Péter

fizika, kémia

Sáróné J. Szabó Irén

fizika, kémia

Szabó Gabriella Márta

földrajz

gyógypedagógus

Szabó László

földrajz, testnevelés

osztályfőnök /8.B/

Szabó Nóra

rajz, művészettörténet

Szalai Péter

matematika, fizika

osztályfőnök /11.B/, a fizika munkaközösség vezetője

Szél Nikoletta

matematika, kémia

Takács István Árpád

matematika, informatika

IDB-koordinátor

Tarjányi Edit

biológia

Dr. Tóth Gizella

angol nyelv

Tóth Szilvia

könyvtáros tanár, magyar nyelv és irodalom

tankönyvfelelős

Tóth Zsolt

fizika, kémia

osztályfőnök /8.A/,
a kémia munkaközösség vezetője

Tóthné Pintér Kinga

magyar nyelv és irodalom

osztályfőnök /12.B/

Vincze Annamária

angol nyelv, történelem

a történelem munkaközösség vezetője


Óraadók


Béres Orsolya

fizika, digitális kultúra

Dr. Chandler Andrew James

angol nyelv

angol nyelvi lektor

Kohlruszné Csórián Katalin

biológia angol nyelven, kémia angol nyelven

Ogunde Edna spanyol nyelv  

Worm Robert

német nyelv

német nyelvi lektor