Tanáraink

Tanáraink a 2020/2021. tanévben

 

Név

Szak

Megbízatások

Osztály

Szabó István

Matematika, fizika

Intézményvezető

 

Csáki Tibor

Történelem, földrajz

Intézményvezető-helyettes AJTP programfelelős közösségi szolgálat felelőse

 

Takácsné Peleskey Eleonóra

Matematika, informatika

Intézményvezető-helyettes Érettségi vizsgák felelőse

 

Albert Csilla

Magyar, angol, orosz nyelv

 

 

Arany Tünde

Matematika, fizika

Osztályfőnök

9.B

Bárány Hedvig

Matematika, kémia

 

 

Bárányné Nagy Erika

Magyar, történelem

 

 

Berki Judit

Magyar, dráma, orosz nyelv

Osztályfőnök

9.D

Buday Rezső

Történelem, földrajz

 

 

Dr. Chandlerné Rozinka Stefánia

Angol nyelv

Osztályfőnök
Angol munkaközösség vezető

9.C

Csordás Péter

Informatika, matematika

 

 

Csordás-Nagy Sára

Német, orosz nyelv

Osztályfőnök
Német nyelv munkaközösség vezető

10.E

Csűri Regina

Angol nyelv

Osztályfőnök

10.C

Dezsőfi Beatrix

Angol, orosz nyelv

 

 

Détáriné Szabó Anikó

Történelem, földrajz

Osztályfőnök

11.A

Dunszt Ágota

Olasz, spanyol nyelv

 

 

Dunszt Ferenc

Testnevelés

 

 

Faragóné Tóth Andrea

Angol nyelv

Osztályfőnök

12.C

Fári János

Informatika, matematika

 

 

Földváriné Csuti
Orsolya

Magyar, történelem

 

 

Frisnicz Irén Andrea

Német, orosz nyelv, tánc és
dráma

Osztályfőnök
Osztályfőnöki munkaközösség
vezető

11.E

Gerstmár Rita

Magyar, történelem

Osztályfőnök
Munkaközösség vezető

11.C

Halász Gergely

Biológia, kémia

Osztályfőnök
Biológia munkaközösség
vezető

9.AJTP

Hankóczi Gergelyné

Magyar, dráma

 

 

Hegedüs Marietta

Biológia

Osztályfőnök

12.A

Horváth Gábor

Testnevelés

Osztályfőnök

9.A

Horváth Kitti

Magyar, történelem

 

 

Karagics Mátyás

Testnevelés

Testnevelés munkaközösség
vezető

 

Kiss Sándor

Történelem, orosz nyelv

Osztályfőnök

11.D

Kissné Földy Katalin

Német nyelv, történelem

 

 

Kovácsné Szipán
Andrea

Matematika, francia nyelv

Osztályfőnök

8.B

Kozákné Ragó Anikó

Biológia, kémia

Osztályfőnök

12.B

Laczkó János

Ének-zene

Osztályfőnök

8.A

Mikulásné Ferencz
Zsuzsanna

Német nyelv, matematika

 

 

Muresán Krisztina

Francia, spanyol nyelv

 

 

Dr. Nádháziné
Borbola Éva

Matematika, fizika

Osztályfőnök

12.D

Nagy Andrea

Angol nyelv

 

 

Nagyné Viszmeg Edit

Matematika

 

 

Pálócziné Pintér
Noémi

Biológia, etika, erkölcstan

Ifjúságvédelmi felelős

 

Pulius Nóra

Német nyelv

 

 

Reiter István

Matematika, kémia

Osztályfőnök
Matematika munkaközösség
vezető

10.D

Sándorné Kormos
Edit

Testnevelés,
gyógytestnevelés, biológia

Osztályfőnök

10.A

Sáró Péter

Fizika, kémia

 

 

Sáróné J. Szabó Irén

Fizika, kémia

 

 

Szabó László

Földrajz, testnevelés

Osztályfőnök

7.B

Szabó Nóra

Rajz, művészettörténet

 

 

Szalai Péter

Matematika, fizika

Osztályfőnök
Fizika munkaközösség vezető

10.B

Szél Nikoletta

Matematika, kémia

Takács István Árpád

Matematika, informatika

Osztályfőnök
IDB

12.E

Dr. Tóth Gizella

Angol nyelv

 

 

Tóth-Pálné Szabó
Erika

Német nyelv

 

 

Tóth Szilvia

Könyvtárostanár

Tankönyvfelelős

 

Tóth Zsolt

Fizika, kémia

Osztályfőnök
Kémia munkaközösség vezető

7.A

Tóthné Pintér Kinga

Magyar

Osztályfőnök

11.B

Vincze Annamária

Angol nyelv, történelem

Történelem munkaközösség
vezető

 

 

Óraadó tanárok

Név

Tantárgy

Dr. Chandler Andrew James

Angol nyelv (lektor)

Béres Orsolya

Digitális kultúra, fizika

Kohlruszné Csórián Katalin

Biológia angol nyelven, kémia angol nyelven

Worm Robert

Német nyelv (lektor)

Ogunde Edna

Spanyol nyelv (áttanít a Bolyai Gimnáziumból)