Alapítvány a Katona József Gimnáziumért

Alapítvány a Katona József Gimnáziumért

1991-ben katonás diákok hozták létre, akik úgy érezték, elérkezett az idõ, amikor õk is adhatnak volt iskolájuknak, amelytõl sokat kaptak annak idején. Úgy gondolták, másik is, többen is vannak, akik így éreznek, és akik akarnak is, tudnak is segíteni azzal, hogy hozzájárulnak az Alapítványhoz. Segítségre, támogatásra szüksége is van a Katona József Gimnáziumnak. Nem azért, mintha alapvetõ feladatait nem tudná a szokott magas színvonalon most is ellátni, hanem azért, hogy ezen túl is adni tudja diákjainak azt a többletet, amelytõl mindig is más, mindig is "a Katona" volt.


Az alapítók az Alapítvány céljai között fogalmazták meg a magas szintû oktatás tárgyi és személyi feltételeinek a megteremtéséhez való hozzájárulást, a tágan értelmezett tehetség támogatását, és a diák- és szabadidõsport segítését is. Az Alapítvány kamatainak tényleges felhasználásáról egy kuratórium dönt.


Az Alapítványhoz való hozzájárulás lehetõségei és módja:

 • Készpénzbefizetéssel beiratkozáskor vagy bármikor (bármilyen összeggel)
 • Csekken történõ befizetéssel (a csekkek az iskolában kaphatók)
 • Aki közvetlenül számláról számlára kíván teljesíteni, annak a következõ számlára kell utalni a pénzt:
  UNICREDIT:10918001-00000042-06250003

Az alapítvány Kuratóriuma

Elnök: Gaál József, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Tagjai:

 • dr. Fazekas István
 • Szemerey Szabolcs
 • Szabó István
 • Csáki Tibor, a Kecskeméti Katona József Gimnázium intézményvezetője

A Felügyelő Bizottság tagjai:

 • dr. Szabó József – elnök
 • Jóljárt Csaba
 • Kertész Zoltán

Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé minden évben az 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban, a költségvetési támogatásnak minõsülõ és közcélú tevékenységre irányuló, a személyi jövedelemadó meghatározott részének felajánlásából befolyt összeg egy részének felhasználásáról. Pályázatot nyújthat be a Katona József Gimnázium igazgatója, tantestülete, bármely közössége, oktatója és diákja.

A pályázatoknak az alábbi alapítványi célokhoz kell kapcsolódniuk:

 • Járuljon hozzá a magas szintû oktatás tárgyi és személyi feltételeinek a megteremtéséhez,
 • A tágan értelmezett tehetség támogatása pályázatokkal és ösztöndíjakkal,
 • A Katona József Gimnázium diák- és szabadidõsportjának támogatása,

Az alapítvány az elmúlt évek alatt több millió forintot költött az iskolai tanulmányi versenyek támogatására, a helyezettek jutalmazásra, tanév végén a tantárgyi legjobbak jutalmazására, különbözõ taneszközök beszerzésére. A színjátszók elõadásainak létrejöttét, az iskolaújság megjelenését kiemelten segíti az Alapítvány


Iskolánk egykori tanáráról, Szakács Jenõrõl elnevezett Megyei Fizikai Verseny megszervezéséhez is hozzájárulunk minden évben. 2004-ben a verseny névadójáról elnevezett díjat alapított az alapítvány kuratóriuma, melyet a versenyen legeredményesebben szereplõ 12.-es tanuló kap meg.


Az alapítvány kuratóriuma a 2003. november 24-i ülésén elhatározta, hogy az alapítvány alapító okiratával összhangban megalapítja a Horti Attila Katonás Tanáregyéniség Díjat. A díjjal mindazon Katonás tanárok megbecsülése a cél, akik munkáságukkal, személyes példamutatásukkal, a diákokkal való törõdésükkel, kapcsolatukkal nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a gimnázium tanulóiban elmélyüljön a Katona József Gimnáziumhoz fûzõdõ kötõdés, az iskola iránti tisztelet, szeretet. A díjra a feltételek figyelembevételével az IDB és a Katona József Gimnázium tantestülete jogosult felterjeszteni. A díjat az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért Kuratóriuma ítéli oda. Elsõ alkalommal a 2003/2004. tanév végén Dunszt Ferenc vehette át, akinek a több évtizedes munkássága a tantestület tagjai elõtt igen magasra állította a mércét.


Az alapítvány az eddigi csendes munkája mellett látványos beruházásba kezdett, az iskola udvarának a felújítását tûzte ki célul. Ennek elsõ üteme 2003. nyarán valósult meg. Akkor az udvar egy jelentõs részén díszkõ-burkolat lett kialakítva és a sportpályák át lettek helyezve. Ez a beruházás kisebb része önerõbõl, nagyobb hányada viszont támogatók, adományozók önzetlen segítsége révén valósulhatott meg. A munka ezzel nem fejezõdött be. 2003/2004. tanévben sikeresen pályázatunk a Gyermek- Ifjúsági- és Sportminisztériumnál és a 2004-ben a tanévzárón átadásra került egy mindent igényt kielégítõ modern sportpálya, melyet õsszel a ténylegesen is birtokba vett az iskola apraja nagyja. Az udvar parkosítási munkái azóta is folyamatosan tartanak. Ezúton is köszönjük a segítségét támogatóinknak:


A további sikeres munkánkhoz számítunk minden eddigi adományozónkra és reméljük, hogy a tevékenységünk rövid bemutatásával sikerült újabb támogatókat megnyerni az alapítvány céljainak a támogatására.