Hatosztályos képzés

Hat évfolyamos gimnázium

Emelt óraszámú matematika oktatás,
csoportbontás matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.