Hatosztályos képzés

Hat évfolyamos gimnázium humán osztály

Ebbe az osztályba kerülnek a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulók.
Emelt óraszámú magyar, idegen nyelv és történelem oktatás,
csoportbontás matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.

Hat évfolyamos gimnázium reál osztály

Ebbe az osztályba kerülnek a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulók.
Emelt óraszámú a fizika, kémia és idegen nyelv oktatás,
csoportbontás matematika, informatika és idegen nyelv tantárgyakból.