Csengetési rend

Az iskola működési rendje

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel
630-tól délután 1830 - ig vannak nyitva.

Az iskolában tartózkodó diákok felügyeletét az iskola reggel 735-tõl a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

Az iskolába a tanulóknak az órarend szerinti 1. órájuk előtt legalább 10 perccel kell megérkezniük.

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

1. óra: 745 – 830

2. óra: 840 – 925

3. óra: 935 – 1020

4. óra: 1035 – 1120

5. óra: 1130 – 1215

6. óra: 1225 – 1310

7. óra: 1315 – 1400

A gyógytestnevelés órák ideje a kijelölt napokon: 645 – 730.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli és indokolt esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra a fenti személyek  adhatnak  írásos engedélyt (kilépőt).

A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia a portán.

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800 óra és 1600óra között.