Kérvények űrlapjai

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz: pdf

Adatlap csoportos beszedéssel történő menzadíj befizetéséhez: pdf

Kérelem tanítástól való távolmaradáshoz: docx

Jelentkezés javító, osztályozó, különbözeti vizsgára: docx

Előrehozott érettségi miatt tanórára járás alóli mentesség: docx

Kérelem emelet szintű vagy idegen nyelv tantárgy felvételére, leadására, változtatására: docx

Együttműködési megállapodás - KJG DSE : pdf 2019-2020

Igazolás délutáni testnevelés felmentéshez : pdf 2019-2020