Kérvények űrlapjai

Kérelem tanítástól való távolmaradáshoz: PDF

Jelentkezés javító, osztályozó, különbözeti vizsgára: PDF

Tantárgy tanulása alóli felmentési kérelem előrehozott érettségi alapján: PDF

Kérelem emelet szintű vagy idegen nyelv tantárgy felvételére, leadására, változtatására: PDF