Kérjük, az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s adójának 1%-át a Kecskeméti Katona József Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért
Adószámunk: 19047362-1-03

Német nyelvi fordítási verseny

Az Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért idén is szeretettel várja iskolájuk német nyelvet tanuló diákjait a német nyelvi fordítási versenyünkre. Ismét 3 kategóriában hirdetjük meg:
I. kategória: 7-8. osztály
II. kategória: 9-10. osztály
III. kategória: 11-12. osztály

A verseny az előző évekhez hasonlóan csak egy fordulóból áll, amelyet 2018. október 11-én, 14 órai kezdettel rendezünk meg a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban.

Az első kategóriában egy kb. 150-200, a második és harmadik kategóriában
pedig egy kb. 200-250 szóból álló német nyelvű szöveget kell magyarra fordítani. Szótár használható!

A legjobb eredményt elérő versenyzők postai úton kapják meg a tárgyjutalmakat, illetve az okleveleket. A helyezések listáját honlapunkon tesszük közzé, november 19-én. A legjobb fordításokat 1-10. helyezésig rangsoroljuk.

A versenyre a résztvevők a Google Drive-on elérhető adatlap kitöltésével regisztrálhatnak 2018. október 5-ig. Itt: https://goo.gl/forms/1afqseZpdY7gcx9c2
Egy adatlapon csak egy tanuló nevezhet.

A verseny nevezési díja: 500.-ft/fő. Az összeget a verseny napján kérjük készpénzben a helyszínen befizetni.

Kérjük, szíveskedjen az iskolája német nyelv tanárait és az érdeklődő tanítványokat versenyünkről értesíteni.
Minden információ megtalálható a Kecskeméti Katona József Gimnázium honlapján is. (www.kjg.hu)
Együttműködését megköszönve várjuk a tanulók jelentkezését.

Az alapítvány kuratóriumának megbízásából tisztelettel:
Szabó István
intézményvezető

Katonás Sikerek a Kajak-Kenu Országos Versenyeken

A nyári szünetben Szamosi Blanka 12/B., Kovács Balázs 10/B és Lisku Róbert 12/A tanulóink szép eredményeket értek el kajak-kenuban.

Az Ifjúsági Magyar Bajnokságon Szolnokon Szamosi Blanka női kenuban két ezüstérmet szerzett C1 (kenu egyes) 200m és 500 m-es távon.

Ezen a versenyen Lisku Róbert, Kovács Balázs, valamint Balázs bátyja Kovács Gergő (májusban iskolánkban érettségizett) K4 (kajak négyes) 1000m versenyszámban bronzérmesek lettek. 

Fadd-Domboriban, a Vidékbajnokságon Szamosi Blanka női kenuban kétszer is aranyérmes lett C1 200m és 500 m-en. Szintén első helyet ért el  Lisku Róbert, Kovács Balázs és Kovács Gergő K4 1000m-en, míg K4 500m-en ezüstérmet szereztek.

Menzafizetés

Menzafizetés szeptemberben

6, 7, 10-én

20 napra fizetendő: 7.160.- Ft

50%-os ár: 3.580.-

Kérem a kiírt időpontok pontos betartását!

Délutáni testnevelés alóli felmentés!

Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy a délutáni testnevelés alóli felmentést kérő nyomtatvány kitöltésének illetve leadásának határideje 2018. szeptember 21.

Akik, a határidőig nem adják le a nyomtatványt, azoknak a félév végéig délutáni testnevelésre kell járniuk.

Együttműködési megállapodás - KJG DSE : pdf

Igazolás délutáni tesi felmentéshez : pdf

Egy kis olvasnivaló .... pdf

Az újonnan érkezők az első testnevelés órán kapnak felvilágosítást.

Tankönyvosztás

A tankönyvosztás menete a 2018/2019-es tanévben

 

2018. augusztus 27-én hétfőn reggel 8 és du. 3 óra között a 7., 8. és 9. évfolyamos diákok, 

augusztus 28-án kedden szintén 8-15 óráig a 10., 11. és 12-esek vehetik át a tankönyveket az iskola dísztermében.

A kollégisták az első tanítási héten is jöhetnek a könyveikért!

 Szatyrot, táskát hozzatok magatokkal! 

2018. évi nyári javító és osztályozó vizsgák

Javító és osztályozó vizsgák, 2018.

Az alábbi linken elérhető a 2018. évi nyári javító és osztályozó vizsgák időbeosztása: pdf

Frissítve: 2018. augusztus 25. megnyitás után f5 ;)

Gólyatábor, 2018.

GÓLYATÁBOR

2018. augusztus 21-25.

Börzsöny, Kisinóci Turistaház

Az alábbi linken elérhető a 2018-as gólyatábor időbeosztása: itt

Nyári ügyelet

Nyári ügyelet
hetente szerdánként 9:00-13:00
telefonszám: 06-76/481-583
napja ügyelő igazgató neve beosztása

2018. július 4.

Buday Rezső

intézményvezető helyettes

2018. július 11.

Szabó István

intézményvezető

2018. július 18.

Buday Rezső

intézményvezető helyettes

2018. július 25.

Sáró Péter

intézményvezető helyettes

2018. augusztus 1.

Sáró Péter

intézményvezető helyettes

2018. augusztus 8.

Buday Rezső

intézményvezető helyettes

2018. augusztus 15.

Szabó István

intézményvezető

2018. augusztus 22.

Sáró Péter

intézményvezető helyettes

Horti Attila Katonás Tanáregyéniség 2017/18

Horti Attila Katonás Tanáregyéniség Díj 2018

A 2003-ban alapított díjat minden évben olyan tanárnak ítéli oda az iskola alapítványa, aki eredményesen tanít, akinek munkáját az iskola közössége elismeri, a diákokkal való törődésével, kapcsolatával nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban elmélyüljön a Katona József Gimnázium iránti szeretet, és a gimnázium társadalmi megbecsültsége tovább erősödjön.

A díjat iskolánk egykori matematika tanáráról, a mindenki által tisztelt, szeretett kiváló pedagógusról Horti Attiláról nevezte el az alapítvány kuratóriuma.

A díj odaítélése előtt a tantestület és a diákok titkosan leadott szavazatait összesítik, majd ezután a kuratórium tagjai hozzák meg döntésüket.

2015 óta a tantestület reál szakos pedagógusai közül választják a díjazottat.

Az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért kuratóriuma a 2018. évi Horti Attila Katonás Tanáregyéniség Díjat

Nagyné Viszmeg Edit tanárnőnek adományozza.

 

A tanárnő 2005 óta a Katona József Gimnázium matematika szakos tanára.

Nevelési, oktatási céljai mindig összhangban vannak a gimnázium írott és íratlan elvárásaival. A tanulók felé eredményesen közvetíti a becsületet és a szorgalmat, mint a sikerhez vezető egyetlen lehetséges utat.

A diákok feltétlen bizalmukkal hálálják meg azt a figyelmet, amit a tanórákon és azokon kívül is az egyéni problémáik megoldására fordít.

Osztályfőnökként, kollégaként szeretetet, derűt sugároz maga körül, amely a közösségre mindig pozitív hatással van. Cserébe tiszteletet és megbecsülést kap a környezetétől.

Nagy szakértelemmel foglalkozik a tehetséges diákok fejlesztésével, és az esetlegesen lemaradók felzárkóztatásával is.

Munkája színvonalát jól jellemzik a tanítványai kiemelkedő versenyeredményei, a kiváló érettségi átlagok, és a matematika szakirányba továbbtanulók magas száma.

Egykori tanítványai elismeréssel nyilatkoznak a tanárnőről.

A kuratórium mindezek figyelembevételével a tantestület és a diákok szavazatainak megismerése után hozta meg döntését.

Vámos Károly Tanáregyéniség Díj 2018

Vámos Károly Tanáregyéniség Díj 2018

A díjat 2015-ben közösen alapította egykori szeretve tisztelt kollégánk özvegye, a tanár úr régi tanítványai, és az iskola alapítványa.

Ezt a kitüntetést évente olyan humán szakos pedagógusnak ítélik oda, aki eredményesen nevel és tanít, akinek erényeit az iskola közössége elismeri, aki munkájával nagymértékben hozzájárul az iskola jó híréhez, aki tevékenységével elmélyíti a tanulókban a Katona József Gimnázium iránti ragaszkodást.

Vámos Károly iskolánk egykori tanára, igazgatóhelyettese nagyon sokat fáradozott azon, hogy minden diák jól érezze magát az iskola falai között, és közben pallérozódjon az elméje, fejlődjön személyisége. Az ő következetes, színvonalas munkájának is köszönhető, hogy az iskola rangos gimnáziummá vált.

A díj odaítélése előtt a tantestület és a diákok szavazatait összesítik, majd ezután a kuratórium tagjai döntenek.

A döntés megszületett, az Alapítvány a Katona József Gimnáziumért kuratóriuma a Vámos Károly Tanáregyéniség Díjat 2018-ban

Laczkó János tanár úrnak adományozza.

A tanár úr 2010 óta a Katona József Gimnázium ének szakos tanára és az iskola kórusának karvezetője. Iskolánkba kerülésétől kezdve a sokat hallott falak között új irányt vett az ének-zene oktatás. A tanulók többsége hamarosan megszerette ezt a műveltségi területet. Ehhez hozzájárult a tanár úr ének és zene iránti elkötelezettsége, derűs személyisége és az a korrektség, ahogy a tanítványokkal foglalkozik.

Az ének és a hangszeres zene egyre erősebben van jelen iskolánk életében az ünnepnapokon és a hétköznapokban egyaránt.

Diákjaink magas számban vásárolnak Filharmónia bérletet, és ezek a koncertek itt helyben, a dísztermünkben zajlanak.

Laczkó tanár úr szervezésében a tanulók minden tanévben rendszeresen utaznak Budapestre az Erkel Színházba opera előadásokra.

Kórusunk létszáma az elmúlt évek során örvendetesen növekedett, sőt a leánykarunk vegyes karrá alakult. Ezzel párhuzamosan a műsorok színvonala is érezhetően emelkedett.

Ezeket a szép eredményeket elismerve döntött a kuratórium a díj odaítéléséről.