Kérjük, az adóbevallás idején idén is gondoljon iskolánkra, s adójának 1%-át a Kecskeméti Katona József Gimnázium Alapítványának ajánlja fel.

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumért
Adószámunk: 19047362-1-03
Bankszámlaszámunk: 10918001-00000042-06250003

Letölthető jelentkezési lapok a központi írásbeli vizsgákra

A Kecskeméti Katona József Gimnázium a középfokú felvételi eljárás keretében előírja a központi írásbeli vizsgán történő részvételt.

A jelentkezési lapok letölthetők PDF és/vagy word formátumban, a gimnázium adatai már minden dokumentumban szerepelnek. A PDF formátumú kézzel, a word formátumú számítógéppel tehető teljessé.

A kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton be lehet küldeni, vagy személyesen be lehet hozni a gimnázium titkárságára.

A jelentkezési határidő: 2022. december 2.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal.


Jelentkezési lap hatodikosoknak
Jelentkezési lap nyolcadikosoknak

Intézményvezetői pályázatok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 67. § (8) bekezdése értelmében a magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetői program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Csáki Tibor intézményvezetői pályázata

Halász Gergely intézményvezetői pályázata

Beiskolázással kapcsolatos rendezvények

Hat évfolyamos képzés:

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2022. november 14. (hétfő), 17:00, helyszín: az iskola díszterme

Nyílt nap: 2022. november 16. (szerda), 8:00-12:30-ig

Négy évfolyamos képzés és Arany János Tehetséggondozó Program:

Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2022. november 15. (kedd), 17:00, helyszín: az iskola díszterme

Nyílt nap: 2022. november 17. (csütörtök), 8:00-12:30-ig

A 2023/2024-es tanévben induló képzéseink bemutatása, felvételi pontszámítása:

4 évfolyamos képzés 6 évfolyamos képzés Arany János Tehetséggondozó Program

Nyílt háziverseny a Katonában matematikából és fizikából

A koronavírus miatti kényszerű szünet után újra megrendezzük iskolánkban a nyílt matematika és fizika háziversenyt.

Ebben a tanévben újra nyílt verseny lesz a 7. és 8. osztályos tanulók matematika háziversenye és a 8. évfolyamosfizika háziverseny. Matematikából katonás versenyt hirdetünk a 6. évfolyamba járó tanulóknak is.

Lehetőséget kapnak a kecskeméti, illetve Kecskemét környéki általános iskolák, hogy 6-7-8. osztályos, tanulóik a katonásokkal összemérjék tudásukat. Különösen számítunk azokra, akik az elmúlt tanévben matematikából és/vagy fizikából eredményesen versenyeztek, de természetesen minden tanulót szeretettel várunk, akit szaktanára javasol.

A nyílt háziversenyeink kétfordulósak. Nevezési díj nincs. Mindkét fordulóra iskolánkban kerül sor, az egyes fordulókban szerzett pontokat összeadjuk. A versenyzők évfolyamonként különböző feladatsorokat kapnak, melyeket olyan kollégánk állít össze, aki az adott tanévben az adott évfolyamon nem tanít. A matematikaversenyen csak íróeszközt és szerkesztőeszközöket használhatnak a versenyzők, a fizika háziversenyen számológépet is. A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A dolgozatok javítását a feladatsor összeállítója végzi. A verseny értékelése évfolyamonként történik. A legeredményesebb tanulók az iskolánkat támogató alapítvány (Alapítvány a Katona József Gimnáziumért) jóvoltából díjat kapnak.

A Kecskeméti Katona József Gimnázium „nyílt matematika háziversenyének” I. fordulóját 2022. november 23-án (szerdán), 15:00 órai kezdettel bonyolítjuk le. A „nyílt fizika háziverseny”I. fordulójára 2022. november 30-án (szerdán) kerül sor, szintén 15:00 órai kezdettel. A II. fordulót matematikából 2023. január 11-én, fizikából január 18-án rendezzük.

A felügyelet illetve az ülésrend tervezhetősége érdekében arra kérjük a szaktanárokat, hogy a jelentkezők nevét, évfolyamát 2022. november 18-ig szíveskedjenek eljuttatni iskolánkba postán, személyesen vagy e-mailben (matematika: reiter_i@kjg.hu, fizika: sarone.ircsi@gmail.com).

Kecskemét, 2022. október 26.

Hétfőtől indulnak a tehetséggondozó foglalkozások!

Köszönjük, hogy ilyen sok érdeklődő töltötte ki a regisztrációs űrlapot.

A jelentkezőket szeretettel várjuk az első foglalkozáson, október 10-én!

Találkozó az iskola aulájában 14:45-kor. Itt a kollégák összegyűjtik a csoportokba beosztott gyerekeket, majd közösen vonulnak el a tantermekbe.

Hétfőnként tartjuk a magyar nyelv és irodalom tárgyhoz kapcsolódó foglalkozásokat, keddenként a matematika, szerdánként a biológia foglalkozások következnek. Egy foglalkozás 60 perc időtartamú.

Íróeszközt, füzetet a résztvevők szíveskedjenek magukkal hozni!

Arany János Tehetséggondozó Program

Megjelent a nyolcadikosoknak szóló tanulói pályázat a 2023/24-es tanévre!

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet szerint a Belügyminisztérium pályázatot hirdet a 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programba, illetve az Arany János Kollégiumi Programba a 2023/2024. tanévre történő jelentkezéssel kapcsolatban.

Ebben az évben a felhívásokat – és szerkeszthető formátumban az adatlapokat – a kormányzati portál mellett az Oktatási Hivatal honlapján is elérhetővé tették az aktuális tanév eseményei között: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei.

XIX. Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója

Iskolánk harmadik alkalommal képviseltette magát a november 10-12. között megrendezésre kerülő Nemzeti Tudós Akadémia által szervezett „XIX. Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója” című országos rendezvényen.

2022-es Vámos Károly Német Nyelvi Verseny 2. forduló felhívás

Kedves Versenyző! Kedves Kolléga/nő!

Először is szeretnénk megköszönni a részvételt a Vámos Károly Német Nyelvi Verseny első fordulójában. A második fordulóba továbbjutó versenyzők névsorát jelen levelünkhöz is mellékeljük, de iskolánk honlapján is közzétettük.

Gyermekétkeztetési díj - Tájékoztatás bankkártyás fizetési lehetőségről

A tájékoztatót ezen a linken megtekinthetik!

Katonás sikerek a Náboj nemzetközi fizikaversenyen

A Náboj Fizika egy nemzetközi verseny középiskolásoknak, melyen ötfős csapatok képviselik iskolájukat. A verseny teljes hossza 120 perc, ez idő alatt kell a csapatoknak a lehető legtöbb feladatot megoldani.