A MENZÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A Kecskeméti Katona József Gimnázium menzáját üzemeltetők nevében az alábbi tájékoztatást adjuk a szülők, a tanulók és az osztályfőnökök számára.

A tanév elején, azaz 2015. szeptember 1-4. azok a régi diákok ebédelhetnek, akik az előző tanév végén, júniusban menzások voltak, továbbá azok az új diákok (7.A, 7.B, 9.C, 9.D), akik beiratkozáskor jelezték igényüket.
Ők ezt a négy ebédet nem mondhatják le, mert korábban megrendelték, ezért ezt mindenképpen ki kell fizetniük.

Az osztályfőnökök szeptember 1-én összeírják azoknak a tanulóknak a névsorát, akik szeptember 7-től kérnek ebédet. (Ekkor lehet tehát módosítani, rendelni, vagy lemondani, illetve megerősíteni a korábbi rendelést.
(Kérjük, hogy mindenki alaposan gondolja át a rendelést, mert utólagos változtatást csak indokolt esetben lehet a pénztárosnál személyesen intézni!
)

Betegség, hiányzás miatti lemondás

Aki előreláthatólag több napig hiányzik, telefonon reggel fél 9-ig mondhatja le az ebédet a 76/481 583-as telefonszámon.
A lemondás a következő naptól érvényes, ezért az aznapi ebédet el lehet vinni. Utólagos lemondásra nincs lehetőség.

A rendelés módosítása, jelentkezés a menzára a tanév folyamán

A módosítást a megelőző hónap 20-ig a pénztárosnál személyesen kell intézni. A változtatás mindig a következő hónaptól lép érvénybe.

Figyelem!
Ettől a tanévtől az iskolában nincs minden nap menza ügyintézés és pénztár.

Menzával kapcsolatos ügyintézés, pénztár:

Hétfőn: 8.00-tól 14.00 óráig

Csütörtökön: 8.00-tól 14.00 óráig

Pénteken: 8.00-tól 12.00 óráig

Kedvezmény igénylése
Az igénylés a kiadott nyilatkozatokon szereplő jogcímek alapján, a nyilatkozat pontos kitöltése, és a felsorolt szükséges dokumentumok csatolása mellett lehetséges. A kitöltött nyomtatványt szeptember 4-ig (péntekig)a pénztárosnak kell leadni. Aki nem adja le időben a nyomtatványt, az teljes árat köteles fizetni.
Aki étkezést igényel, de nem illeti meg kedvezmény, annak is ki kell töltenie, és alá kell írnia a nyilatkozatot.

Menzadíj befizetése

Készpénzben

Szeptemberben mindenkinek készpénzben kell fizetnie , mert a tavalyi csoportos beszedési megbízások a városi intézmények átszervezése miatt sajnos már nem érvényesek. A megadott befizetési napokat kifüggesztjük a menza előtti hirdetőtáblán, a tantermekben és az ebédlőben. Ebédpénzt fizetni a megadott napokon a pénztári órákban lehet. Aki nem fizet időben, a következő hónapban nem vehet részt a diákétkeztetésben.
Csoportos beszedéssel
A csoportos beszedési megbízások előreláthatólag október hónapban lépnek életbe.
(Akik csoportos beszedéssel szeretnének fizetni, azoknak a kiadott nyomtatványokat minél előbb érdemes kitölteni, és a pénztárosnak leadni.)

Menzakártya
Ebédelni csak a sorszámmal ellátott menzakártyával lehet, ezért ezt a tanulók minden ebéd alkalmával hozzák magukkal!
Az új tanulók a menzakártyákat 600.- Ft-ért kapják.
Az elvesztett, eltört vagy megrongálódott kártyákat pótolni kell. A pótkártyákat a pénztárban lehet megvásárolni 650.- Ft-ért.

A hetedikes és az új kilencedikes menzásoknak szeptember 1-jén a
3. szünetben az ebédlőben rövid tájékoztatást tartunk.


Fertig Jánosné
pénztáros