Általános tájékoztató

Iskolai tájékoztató

Kecskeméti Katona József Gimnázium

„Becsület és dicsőség az érdemesnek!”
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Telefon: 76/481 - 583
OM azonosító: 027944

A 2024-2025-ös tanévben induló képzéseink

Hat évfolyamos gimnázium, humán osztály

A tanulmányi terület kódja: 1761, felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a magyar, történelem és idegen nyelvek iránt érdeklődő tanulóknak.

Emelt szintű magyar nyelv és irodalom és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

 

Hat évfolyamos gimnázium, reál osztály

A tanulmányi terület kódja: 1762, felvehető tanulók száma: 30

Ezt a képzést ajánljuk a matematikát és a természettudományokat kedvelő tanulóknak.

Emelt szintű matematika és idegen nyelv oktatás. Csoportbontás magyar, matematika, digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból.

A hat évfolyamos képzésünkben a 7. és 8. évfolyamon minden diáknak azt az egy idegen nyelvet (angolt vagy németet) tanítjuk tovább, ami az általános iskolai bizonyítványában, már tanult nyelvként szerepel.

 

Négy évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

A tanulmányi terület kódja: 1741, felvehető tanulók száma: 15

Angol nyelven oktatott tantárgyak: matematika, kémia, biológia, történelem, célnyelvi civilizáció. Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

 

Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi képzés

A tanulmányi terület kódja: 1742, felvehető tanulók száma: 15

A tagozat célja, hogy a 8. évfolyam végéig megszerzett nyelvtudást emelt óraszámban, emelt szinten mélyítse el a tanuló. Idegen nyelven szaktárgyat NEM kell tanulni.

Csoportbontás matematika, történelem, idegen nyelvek, kémia, digitális kultúra és biológia tantárgyakból.

 

Négy évfolyamos emelt szintű biológia és emelt óraszámú kémia képzés

A tanulmányi terület kódja: 1743, felvehető tanulók száma: 15

Csoportbontás matematika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.

 

Négy évfolyamos emelt szintű matematika és emelt óraszámú fizika képzés

A tanulmányi terület kódja: 1744, felvehető tanulók száma: 15

Csoportbontás matematika, fizika, biológia, kémia, idegen nyelvek és digitális kultúra tantárgyakból.


Öt évfolyamos Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)

A tanulmányi terület kódja: 1755, felvehető tanulók száma: 26

Tehetséges, elsősorban vidéki tanulók számára indítjuk. A felvételi rangsor kialakításánál a hátrányos helyzet előnyt jelent. Általános tantervű gimnáziumi képzés egy előkészítő, gazdagító évvel. Csoportbontás matematika, informatika, tanulásmódszertan tantárgyakból és az idegen nyelvekből. A felvett tanulóknak a kollégiumi bentlakás kötelező. Diákjaink a program által támogatott módon jogosítványt, ECDL és nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek. A tanulóknak szabadidős programokat szervezünk, szociális támogatást is igényelhetnek, tanulmányi alapon ösztöndíjat kaphatnak.

A 9. évfolyamtól választható második idegen nyelvek (mindegyik képzésünkben):

angol, német, francia, olasz, spanyol.