Tájékoztató az írásbeli érettségi vizsgadolgozatok megtekintéséről

A dolgozatok megtekintését 2020. május 28-ra és május 29-re osztályonként, külön termekbe szervezzük. Ezen belül tanulónkénti időbeosztást készítünk. A beosztást az osztályfőnökök elektronikusan juttatják el a tanulóknak. A megtekintésen pontos megjelenést kérünk a vizsgázóktól, mert a beosztástól nem tudunk eltérni. Minden vizsgázónak maszkot és kézfertőtlenítést biztosítunk.

A megtekintés osztályonként egy pedagógus felügyelete mellett történik. Ő mutatja meg az összes vizsgatárgy dolgozatát, amit a kijelölt termekben előre összekészítünk. A kijavított dolgozatokat a vizsgázók lefotózhatják. Fénymásolási lehetőséget nem tudunk biztosítani.

A megtekintés napjain 14 órától 15 óráig a javító tanárok elektronikusan elérhetők lesznek a NetMasters rendszeren keresztül. Ekkor tud a vizsgázó a saját szaktanárával konzultálni az esetlegesen felmerülő javítási kérdésekről.

A vizsgadolgozattal kapcsolatban észrevételek adhatók le a gimnázium titkárságára. Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az emelt szintű vizsga esetén az észrevételek benyújtásával kapcsolatban kérjük előzetesen megkeresni Buday Rezső intézményvezető-helyettest. Az észrevételek beadási határideje 2020. június 2. 16 óra, a benyújtási határidő jogvesztő.