Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2020-2023

Innovációk, jó gyakorlatok

 

1.

 • Gólyatábor
 • Eredete: saját fejlesztés
 • Bevezetés dátuma: 2002
 • Célcsoport: a 7. és az új 9. évfolyamos tanulók
 • Intézménytípus: gimnázium
 • Alkalmazási terület: az iskola előkészítő, ráhangoló tevékenység
 • Megosztásának formája: iskola honlapja
 • Humán-erőforrás igény: 12 pedagógus
 • Eszköz-és időigény: iskolai sportszerek, játékok, 5 nap a nyári szünetből
 • Cél: tanulók személyiségének megismerése és közösség kialakításának megkezdése
 • Leírás
  Erdei táborban a diákok megismerkednek osztályfőnökeikkel és egymással, tanulásmódszertani, sport-és játékos foglalkozásokon, természetjárásokon vesznek részt, bemutatkozó műsorokat adnak elő. A meghatározó élményeken keresztül a zökkenőmentes iskola előkészítése is megkezdődik.
 • Segítés módja: igény szerint tájékoztató előadások

2.

 • Fizika, kémia tehetséggondozás
 • Eredete: saját fejlesztés
 • Bevezetés dátuma: 2016
 • Célcsoport: a fizikában, kémiában tehetséges tanulók
 • Intézménytípus: gimnázium
 • Alkalmazási terület: intenzív tehetségfejlesztés
 • Megosztásának formája: bemutató foglakozások
 • Humán-erőforrás igény: tehetségfejlesztő szaktanár
 • Eszköz-és időigény: fizika, kémia laboratórium, heti 4-6 óra
 • Cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók tudásának fejlesztése, versenyfelkészítés.

a) Egyéni fejlesztés, versenyfelkészítés délelőtti időpontokban, előre hozott érettségivel rendelkező diákoknak (versenyek: OKTV, KöMal fizikai mérések, Hatvani fizikaverseny, Kökél kémia, Curie, Oláh kémiaversenyek).

b) Fizika tanulói mérési gyakorlatok, kémia tanulói mérési gyakorlatok, az iskola fizika szaktantermében és a kémia laborban, továbbá Öveges labor foglalkozások

c) Fizika és kémia vegyes évfolyamú szakkörök szervezése, különböző életkorú tanuló párokkal.

d) A legkiemelkedőbb tanulók önállóan is tartanak szakköröket.

 • Segítés módja: nyílt, bemutató foglalkozás

3.

 • Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP)
 • Eredete: OM pályázat
 • Bevezetés dátuma: 2001
 • Célcsoport: hátrányos helyzetű, tehetséges vidéki tanulók
 • Intézménytípus: gimnázium
 • Alkalmazási terület: 5 évfolyamos gimnáziumi képzés
 • Megosztásának formája: AJTP intézmények egyesülete kiadványai, minisztériumi közlemények, sajtó, közvetlen kapcsolat az általános iskolákkal
 • Humán-erőforrás igény: tehetséggondozásban módszertanilag képzett és gyakorlott pedagógusok
 • Eszköz-és időigény: anyagi források, öt tanév
 • Cél: a hátrányos helyzetű fiatalok eljuttatása a felsőoktatásba ( ECDL vizsga, jogosítvány megszerzés, nyelvvizsga)
 • Leírás
  Az AJTP a közoktatásban minisztériumi kezdeményezésre létrehozott öt évfolyamos gimnáziumi tehetségfejlesztő program. Az előkészítő évben a tanulók tudásának műveltségi területenkénti szintre hozása, ECDL vizsga felkészítés és magas óraszámú nyelvi képzés történik. Az előkészítő évet négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés követi, amely kiegészül tanórás módszertani, önismereti, pályaorientációs foglakozásokkal. Tanórán kívüli programként egyéni fejlesztés, korrepetálás, belföldi-és külföldi utazások, gépjárművezető képzés, kulturális rendezvényeken való részvétel, speciális AJTP versenyek, rendezvények jelennek meg. A tanulók szociális ellátásban is részesülhetnek.
 • Segítés módja: nyílt napok, és az általános iskolákkal közvetlen kapcsolat útján

4.

 • Négy évszak turisztikai tábor
 • Eredete: saját fejlesztés
 • Bevezetés dátuma: 2016
 • Célcsoport: a gimnázium tanulói bármelyik évfolyamról
 • Intézménytípus: gimnázium
 • Alkalmazási terület: sport, természetjárás
 • Megosztásának formája: bemutató előadás
 • Humán-erőforrás igény: szakképzett túravezetők, testnevelő tanárok
 • Eszköz-és időigény: sportfelszerelések, bérelt vagy saját kerékpárok, kenuk
 • Cél: tanórán kívüli ismeretszerzés, szabadidős sportok megszerettetése, valamint a természetközeli élmények átadása a tanulóknak.
 • Leírás
  Tavasszal kerékpártúra, nyáron vízitúra, ősszel természetjáró tábor (barlangászat, sziklamászás), télen sí- és snowboard tábor. A gimnáziumi éveik alatt a tanulók bejárják Magyarország tájait, tavait, folyóit, hegyeit, erdőket, barlangokat. Megismerik a tájegységek kultúráját, természeti értékeit, gasztronómiáját. Közel kerülnek a természethez, az élővilághoz, megtapasztalják a környezetvédelmet, a környezettudatosságot. Tábori körülmények között egymást segítve különleges élményekkel gazdagodnak. A táborvezetők csapatépítő játékokkal, sportversenyekkel, kreatív feladatokkal erősítik a közösséget. Esténként közös bográcsozással, zenéléssel, énekléssel zárják a napot. A táborok idejére kizárják életükből a digitális világot és főszerepet kap az igazi emberi kommunikáció.
 • Segítés módja: tájékoztató előadás

A „hegyen – vízen - két keréken turisztikai program” egy egész éven átívelő, vagy akár több évet is magába foglaló természetjáró programsorozat. A koncepció az, hogy mindig az adott évszaknak megfelelően biztosítsunk túrákat, táborokat a diákoknak. Tavasszal kerékpár túra, nyáron vízitúra, ősszel természetjáró tábor (barlangászat, sziklamászás), télen sí és snowboard tábor. Így lényegében azok, akik az ilyesfajta aktív kikapcsolódásra vágynak egész évben válogathatnak a változatos programok közül, vagy akár végig csinálhatják az egészet.

Kiemelt szempont az is, hogy lehetőség szerint az évek során bejárjuk Magyarországot (sajnos a sí tábor itt kakukktojás, bár a 2021-es évben terveink szerint sí tábor helyett, egy téli tábort szerveznénk a Mátrába). Szeretnénk beevezni a lehető legtöbb tavat, folyószakaszt. Végigtekerni hazánk leglátványosabb tájain, megmászni az összes hegyet, erdőt, barlangot. Célunk, hogy megismerjünk minden tájegységet, annak kultúráját, természeti értékeit. Igyekszünk a túrákat úgy alakítani, hogy meglátogassuk a híresebb építészeti remekműveket, helyi nevezetességeket, művészeti alkotásokat. Mivel a szervezők és a kísérő tanárok jó felkészült pedagógusok, folyamatosan előadásokat, ismeretterjesztő órákat tartanak az adott helyszín földrajzáról, élővilágáról, kultúrájáról.

Minden részprogramban komoly hangsúlyt fektetünk a természet és környezetünk védelmére, szeretetére és a környezettudatosságra való nevelésre. A táborok résztvevői között csoportokat alakítunk ki és alkalmanként csapatépítő játékokkal, sportversenyekkel, kreatív feladatokkal erősítjük a csapat kohéziót. Bizonyos helyzetekben még túlélési technikákat, taktikákat is tanulhatnak diákjaink elméletben és gyakorlatban egyaránt.

 Esténként közös bográcsozással, szalonnasütéssel, tábortűz melletti hangulatos zenéléssel, énekléssel tesszük emlékezetessé a fáradtságos, mégis kalandos és élmény-dús napokat. Fontos célunk, hogy (amennyire csak lehet) nélkülözzék az „okos” informatikai eszközöket és, hogy a virtuális világ kirekesztésével felfedezhessék a valódi természetet és az igazi emberi kommunikációt. Táboraink során alkalmanként telefonmentes napokat is tartunk, de bizonyos esetekben kifejezetten hasznosítjuk az okos technikákat (pl.: fajfelismerő alkalmazások, természetfotó pályázat stb…). Tapasztalataink szerint, minden táborban lényeges, pozitív személyiségfejlődésen mennek keresztül a résztvevők. Mivel sokszor egymásra vannak utalva, érezhetően érzékenyebbé válnak egymás és az emberi-társas kapcsolatok iránt. Szociális érzékük javul, figyelmesebbek, toleránsabbak lesznek.

Az évek tanulságai azt igazolják, hogy, aki egyszer részt vesz valamelyik túrán, kellemes és maradandó élményekkel távozik és az esetek többségében visszatér, vagy akár célul tűzi ki, hogy minél több programot teljesítsen. Úgy érzem, hogy erre a fajta természet közeli élményre, amit a táborozás nyújt, nagy szüksége lenne mindenkinek, különösen a jelen kor fiatal generációjának. Sokat lehet belőle tanulni, fejlődni és rengeteg élménnyel gazdagít; életre szóló barátságokkal ajándékoz meg.

2020.október, Dunszt Ferenc

Hegyen – vízen - két keréken turisztikai program: