Intézményvezetői pályázatok

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 67. § (8) bekezdése értelmében a magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetői program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Csáki Tibor intézményvezetői pályázata

Halász Gergely intézményvezetői pályázata